Colecţia Panopticon

  1 2 34 5  

Post-scriptumul comunist
Groys, Boris
Post-scriptumul comunist

Deopotrivă Lenin şi Stalin, precum şi, mai tîrziu, Mao şi-au folosit puterea pentru a tot stîrni revoluţiile şi astfel a guverna. Au vrut să fie mereu mai dialectici decît istoria însăşi, cu un pas...

8.00 lei
Manifest pentru filosofie
Badiou, Alain
Manifest pentru filosofie

… Pînă foarte de curînd, filosofia n-a ştiut cîtuşi de puţin să gîndească la înălţimea capitalului, deoarece a lăsat cîmp liber, pînă în străfundul ei, zadarnicelor nostalgii ale sacrului, obsesiei...

8.00 lei
Starea de excepţie
Agamben, Giorgio
Starea de excepţie

Într-o bună zi, omenirea se va juca cu dreptul aşa cum copiii se joacă cu obiectele ieşite din uz, nu pentru a le restitui întrebuinţării lor canonice, ci pentru a le elibera definitiv de aceasta....

16.00 lei
Viaţa şi umbra ei<BR> Întemeierea existenţială a cunoaşterii - Martin Heidegger
Tuşa Ilea, Laura
Viaţa şi umbra ei
Întemeierea existenţială a cunoaşterii - Martin Heidegger

E oare posibil un alt fel de cunoaştere, o cunoaştere care să nu ia o minimă distanţă, care să nu marcheze niciun salt, care să nu „medieze” imediatul? Istoria filosofiei a conceput întotdeauna...

16.00 lei
Naşterea biopoliticii
Foucault, Michel
Naşterea biopoliticii

Ceea ce ar rămîne, prin urmare, de studiat acum este modul în care problemele specifice ale vieţii şi ale populaţiei au fost formulate în interiorul unei tehnologii de guvernare care, departe de a...

24.00 lei
Condiţia umană
Arendt, Hannah
Condiţia umană

Hannah Arendt (1906–1975) este una din vocile cele mai provocatoare ale gîndirii secolului al XX-lea, o voce ale cărei rezonanţe nu şi-au pierdut nimic din actualitate şi gravitate. Începînd cu...

28.00 lei
Puterea psihiatrică
Foucault, Michel
Puterea psihiatrică

Multă vreme, şi în mare măsură pînă în zilele noastre, medicina, psihiatria, justiţia penală, criminologia au rămas la confiniile unei manifestări a adevărului în normele cunoaşterii şi ale unei...

24.00 lei
Ce rămîne din Auschwitz
Agamben, Giorgio
Ce rămîne din Auschwitz

Să luăm acum în considerare teza care rezumă lecţia Auschwitz-ului: omul este cel care supravieţuieşte omului. În primul sens, ea se referă la musulman (sau la zona gri) şi va desemna capacitatea...

17.00 lei

51 carti in 7 pagini.

  1 2 34 5