4 5 6 78 9  

Gîndirea politică postfundaţionistă<br>Diferenţa politică la Nancy, Lefort, Badiou şi Laclau
Marchart, Oliver
Gîndirea politică postfundaţionistă
Diferenţa politică la Nancy, Lefort, Badiou şi Laclau

Convingerea mea este că diferenţa politică este rezultatul unei probleme sau al unei situaţii fără de ieşire a teoriei politice şi sociale convenţionale. În raport strict cu inovaţia conceptuală a...

24.00 lei
Străbunul lui Socrate<br>Un eseu despre începuturile arhitecturale
McEwen, Indra Kagis
Străbunul lui Socrate
Un eseu despre începuturile arhitecturale

Argumentul meu pînă acum a fost că evenimentul teoretic, aşa zicînd, al Greciei secolului al VI-lea depindea de o conştientizare emergentă a ordinii a cărei genesis, a cărei venire-în-fiinţă, îşi...

24.00 lei
Inventarea poporului-naţiune
Karnoouh, Claude
Inventarea poporului-naţiune

Extras din jurnalul meu: Breb, 20 noiembrie 1973 Doar intelectualii, mic-burghezii, negustorii şi mai ales funcţionarii de toată tagma erau naţionalişti; astăzi, doar intelectualii, supraabundenta...

25.00 lei
Ecografii ale televiziunii. Interviuri filmate
Derrida, Jacques, Stiegler, Bernard
Ecografii ale televiziunii. Interviuri filmate

Hegel avea dreptate să îndemne filosoful vremii sale la lectura zilnică a ziarelor. Astăzi, aceeaşi responsabilitate reclamă ca acesta să înveţe cum se fac şi cine sînt cei ce fac ziarele,...

21.00 lei
Imperiul comunicării - Corp, imagine şi relaţionare
Codoban, Aurel
Imperiul comunicării - Corp, imagine şi relaţionare

Sensul nihilismului actual se poate explica şi prin relaţia dintre civilizaţie şi cultură: începînd cu lumea omului arhaic, cultura a umplut golurile pe care le lăsa civilizaţia prin semnificare,...

21.00 lei
Revista Idea arta+societate Abonament anul 2012 (2 numere)
Revista IDEA arta+societate
Revista Idea arta+societate Abonament anul 2012 (2 numere)

Începind cu anul 2012, revista IDEA arta+societate va apare semestrial.Abonamentul anual va costa 60 RON.        Beginning with 2012, IDEA arts + society will have a semester issuance.The...

60.00 lei

166 carti in 21 pagini.

  4 5 6 78 9