Numărul #21, 2005
Insert

Dreptul la interpretare
Attila Tordai-S.

A citi și a scrie este expresia acelei convingeri că lumea nu este ghidată de logica determinării fatale, ci e formată de către interpretarea umană. Acest credo stă la baza civilizației europene. Nu demult, alegătorii din Franța și Olanda au respins Constituția europeană. Ca urmare a votului negativ, cîteva state din Uniune au înghețat ratificarea documentului. Am început să vorbim despre o reală problemă a interpretării realității în care trăim, a lipsei idea­lului comun. Acest vot este de remarcat pentru că de o vreme pare să fie normal ca în societatea informaticii/informării cetățeanul să fie numai consu­matorul evenimentelor. Atitudinea civică neașteptată pentru elita eurocratică a provocat opinii conform cărora crearea noii suprastructuri politice ar putea avea la bază nu numai acordul comunitații, dar și implicarea cetățenilor în conceperea ei. Cu alte cuvinte, individul-cetățean ar putea fi nu numai cititorul, dar și scriitorul Constituției.

Lucrarea lui Péter Szabó readuce în prim-plan practica gîndirii-în-acțiune. Cu toate că pe șablon se poate citi o propoziție declarativă, aceasta servește nu pentru a citi, ci pentru a scrie. Cartonul inserat în revistă vă stă la dispoziție. Cu ajutorul lui puteți semnala și produce diferențe de opinii în spațiul pu­blic. Astfel, lucrarea func­ționează pentru a accentua nu libertatea consumului, ci posibilitatea interpretării, prezența și rolul politic al individului în so­cietate.