Numărul #32, 2009
Insert

Navigați spre Levant
Olivia Plender

Femeie sau bărbat, păcatu-i mare
Să furi de la un om de rînd o gîscă;
Dar cine apărarea i-ar lua și-n gînd
Celui ce-i fură gîștei bunul om de rînd?

Jocul începe și te găsești în situația nefericită de a fi un om de rînd sărac, pe care împrejurările l-au forțat să-și părăsească pămîntul, obligîndu-l să ia calea pribegiei. Casele de țară de care, potrivit vechiului drept, beneficiai cîndva au fost închise: încîntătorul petic de pămînt ca o pajiște, micuța coastă de teren pentru creșterea porumbului și a zveltelor orhidee unde anterior îți pășteai gîsca. Un act al parlamentului hotărăște că de acum încolo s-a terminat cu profit-à-prendre și că în această Vale de Aur (și în toate celelalte) cîmpiile, mlaștinile și pădurile vor fi folosite doar de nobili și de clerici. Ești acuzat de lene, de faptul că ești neinteresat de economia bănească și deci nu ești dispus să-ți închiriezi mîna de lucru. Cutuma co­mună e distrusă, bunii vecini nu-ți mai pot oferi sprijin în vremurile de restriște, așa că lasă-te la mila parohiei sau migrează la oraș pentru a-ți cîș­tiga salariul. La începutul jocului, primești zece monede de aur și o pîine din vînzarea bunurilor tale, dar ești obligat imediat să plătești au­torităților două monede de aur drept chirie înainte de-a te putea îmbarca într-o călătorie. 

Un joc de masă despre datorie creat pe baza vechiului joc al gîștei, făcut pentru distracția regilor, jucat de Francesco de’ Medici, marele-duce de Toscana