Numărul #39, 2011
Arhiva

Jurnal urban: Lupta pentru spaţiul comun
STEALTH.unlimited (Ana Dzokic & Marc Neelen)

Jurnalul urban reprezintă o cronologie în curs de desfășurare a problemelor legate de spațiu, ilustrînd evoluția adesea conflictuală a orașelor din fosta Iugoslavie și albaneze din ultimii ani. Documentul poate fi înțeles ca o com­binație între investigarea locului crimei și un scenariu amuzant – legîndu-se însă întotdeauna de re­alitatea zilelor noastre, care e nefavorabilă interesului comun. Dacă pînă în urmă cu două decenii orașe precum Belgrad, Kotor, Novi Sad, Podgorica, Prisˇtina, Pula, Skopje, Tirana sau Zagreb s-au dezvoltat în principal în afara meca­nis­melor pieței imobiliare, astăzi privatizarea, clientelismul, precum și abuzul creativ de instrumente juridice par obișnuințe într-un context afectat de o urbanizare „sălbatică“ și de schimbări rapide ale investițiilor de capi­tal – aflate în orizontul unui context neoliberal.

În același timp, încet, dar sigur, începe să apară o forță contrară, care abordează cazuri specifice de dominare a spațiului urban de către grupuri privilegiate. Ici și acolo, locuitorii încep să se organizeze singuri, organizațiile ci­vice încep să-și îndrepte privirea spre oraș și jurnaliștii încep să cerceteze problemele. Odată cu conturarea acestor lupte incipiente, stinghere pentru spațiul comun, lupta pentru societatea civilă și pentru interesul comun își face intrarea finalmente în spațiul fizic al orașului. Acest document este doar o listă limitată a problemelor ur­bane din perioada 2008–2010. El scoate în evidență faptul că întrebarea – cui îi aparține orașul? – devine tot mai relevantă cînd terenul de joc – și adesea, literalmente, „terenul“ – din oraș este cartografiat și împărțit între diferite forțe de piață, interese private, administrații locale părtinitoare și forțe ale opoziției.

Indiferent cît de urgente sînt chestiunile abordate de Jurnalele urbane în propriul lor context, ele trimit, de asemenea, la un nou angajament al cetățenilor și profesioniștilor care apare în orașe din lumea întreagă. Și indică alterna­tive răsărite din fisurile și rupturile dezvoltării extrem de individualiste și ahtiate după profit a orașelor con­temporane – lărgind orizontul diferitelor contribuții și al implicării în ceea ce ar putea fi viitorul orașelor noastre.

 

Jurnalul urban este realizat de STEALTH.unlimited (Ana Dzˇokic´ și Marc Neelen) și a fost inițiat cu ocazia ediției a patra a T.I.C.A.B. – Bienala Internaționa­lă de Artă Contemporană de la Tirana (septembrie–octombrie 2009). Jurnalul urban face parte din proiectul Utopii Individuale, sprijinit de Programul Cultural Elvețian (SCP) în Balcanii de Vest. În 2010, o ediție specială a Jurnalului urban a fost realizată ca parte a proiectului Licitația, Jurnalul spațiilor din Novi Sad între interesele personale și nevoile publice, creat împreună cu New Media Center_kuda.org (cu Aleksandar Bede, Branka C´urcˇic´, Svetozar Krstic´, Zoran Pantelic´, Borka Stojic´ și Natasˇa Vujkov). Pentru 2011–2012, ediții ale Jurnalului urban sînt în lucru la Sarajevo și Novi Pazar.

Jurnalul urban este realizat prin conversații cu și contribuții ale arhitecților, urbaniștilor, artiștilor, jurnaliștilor, grupurilor civice: Besnik Aliaj, Jelena Atanackovic´-Jelicˇic´, Gjergj Bakallbashi, Branko Belac´evic´, Dafne Berc, Teodor Celakoski, Srdjan Crkvenjakov, Sotir Dhamo, Jovan Djeric´, Ulrike Fran­zel, Valon Germizaj, Boris Gigov, Zˇakilina Gligorijevic´, Adelina Greca, Zˇivko Grozdanic´, Astrit Hajrullahu, Florina Jerliu, Ruzˇica Jovanovic´, Aleksandra Kapetanovic´, Ivan Kucina, Kreativna zadruga (Slobodan Jovic´, Aleksandar Lukic´), Zˇivan Lazic´, Marko Miletic´, Vladimir Mitrovic´, Ilir Murseli, Oliver Musovik, Divna Pencˇic´, Darko Polic´, Pulska Grupa, Darko Reba, Dubravka Sekulic´, Petrit Selimi, Jelena Stefanovic´, Aneta Spaseska, Asociația Cetățenească Almasˇani (Aleksandar Cvetkovic´, Marijan Majin, Milosˇ Visˇkovic´), Borislav Vukic´evic´, Sinisˇa Zˇarin și alții.

 

 

 

Jurnalul urban este realizat de STEALTH.unlimited (Ana Dzˇokic´ și Marc Neelen) și a fost inițiat cu ocazia ediției a patra a T.I.C.A.B. – Bienala Internaționa­lă de Artă Contemporană de la Tirana (septembrie–octombrie 2009). Jurnalul urban face parte din proiectul Utopii Individuale, sprijinit de Programul Cultural Elvețian (SCP) în Balcanii de Vest. În 2010, o ediție specială a Jurnalului urban a fost realizată ca parte a proiectului Licitația, Jurnalul spațiilor din Novi Sad între interesele personale și nevoile publice, creat împreună cu New Media Center_kuda.org (cu Aleksandar Bede, Branka C´urcˇic´, Svetozar Krstic´, Zoran Pantelic´, Borka Stojic´ și Natasˇa Vujkov). Pentru 2011–2012, ediții ale Jurnalului urban sînt în lucru la Sarajevo și Novi Pazar.

Jurnalul urban este realizat prin conversații cu și contribuții ale arhitecților, urbaniștilor, artiștilor, jurnaliștilor, grupurilor civice: Besnik Aliaj, Jelena Atanackovic´-Jelicˇic´, Gjergj Bakallbashi, Branko Belac´evic´, Dafne Berc, Teodor Celakoski, Srdjan Crkvenjakov, Sotir Dhamo, Jovan Djeric´, Ulrike Fran­zel, Valon Germizaj, Boris Gigov, Zˇakilina Gligorijevic´, Adelina Greca, Zˇivko Grozdanic´, Astrit Hajrullahu, Florina Jerliu, Ruzˇica Jovanovic´, Aleksandra Kapetanovic´, Ivan Kucina, Kreativna zadruga (Slobodan Jovic´, Aleksandar Lukic´), Zˇivan Lazic´, Marko Miletic´, Vladimir Mitrovic´, Ilir Murseli, Oliver Musovik, Divna Pencˇic´, Darko Polic´, Pulska Grupa, Darko Reba, Dubravka Sekulic´, Petrit Selimi, Jelena Stefanovic´, Aneta Spaseska, Asociația Cetățenească Almasˇani (Aleksandar Cvetkovic´, Marijan Majin, Milosˇ Visˇkovic´), Borislav Vukic´evic´, Sinisˇa Zˇarin și alții.