Numărul #45, 2014
Insert

Exhibition Views
Flaviu Rogojan

Fotografiile expozițiilor au preluat rolul principal în comunicarea artei și a contextelor ei. Trecerea de la a gîndi despre artă în termeni de expoziție, și nu atît de lucrări, respectiv valoarea superioară acordată practicilor curatoriale, împreună cu expansiunea geografică globală a evenimentelor de artă contemporană sînt factori ce determină motivul pentru care înregistrarea documentară a expozițiilor a devenit atît de importantă. Acest limbaj fotografic are însă și el regulile sale canonice sau măcar anumite limite impuse de acest mijloc de exprimare, căci oricine poate vedea cu ușurință că încercarea de a fotografia munca de aranjare în spațiu făcută de curator ajunge în cele din urmă să înregistreze mai curînd pereții decît lucrările. La prima vedere, acest dezechilibru spațial al conținutului în raport cu golul alb (în cazul spațiilor de tip cub alb) pare să fie mai degrabă dezavantajos pentru scopul de a comunica arta. Dar spațiul gol al pereților nu e niciodată gol și, la fel cum contextul merge mînă în mînă cu conținutul în economia expozițiilor, spațiul alb din fotografii e esențial în comunicarea unui context artistic. În ciuda unor critici severe, formatul expozițional de tip cub alb e încă forma cea mai răspîndită de a prezenta arta. Pretențiile sale de neutralitate, goliciune, universalitate sînt ușor de anulat de încărcătura sa politică și istorică, dar, cu toate astea, acest format funcționează ca o convenție consolidată, același lucru fiind valabil pentru înregistrarea fotografică și pretențiile sale de obiectivitate și atemporalitate.

În seria Exhibition Views, mai multe imagini menite să comunice în mod oficial despre o expoziție sînt lipite în așa fel încît să se creeze un spațiu virtual, nou. Pereții galeriilor, ai muzeelor și ai tîrgurilor din imagini construiesc un spațiu expozițional fictiv și improbabil, susținînd o nouă configurație a lucrărilor, care ar putea fi un fragment dintr-o expoziție imaginară. Aducînd laolaltă pereți din diverse cuburi albe încărcate politic produce tensiune de-a lungul lipiturilor, unde incompatibilitatea modurilor expoziționale e reflectată în calitatea diferită a imaginilor fotografice făcute publice. (Traducere de Alexandru Polgár)