Arhivă
IDEA #30-31
În chip de post-scriptum
Adrian T. Sîrbu

IDEA #29
Notă


Semn și simbol în Estetica lui Hegel
Paul de Man

Artă și filosofie
Alain Badiou

Nepriință în estetică [Introducere]
Jacques Rancière

IDEA #28
Notă


Critică fără criză: criză fără critică
Boris Buden

Note despre critica instituțională
Simon Sheikh

Instituția criticii
Hito Steyerl

Întreprinderea instituției de artă în capitalismul tîrziu
Nina Möntmann

Investigații extradisciplinare. Spre o nouă critică a instituțiilor
Brian Holmes

Practici instituante
Gerald Raunig

IDEA #27
Nostalgia Antichității și cultul mașinilor. Istoria cabinetului de curiozități și viitorul istoriei artei
Horst Bredekamp

Arta instalației și muzeul
Bruce Altshuler

Istorisirea artei în noul muzeu. În căutarea unei figuri
Hans Belting

IDEA #26
Auctorialitate multiplă
Boris Groys

Ce este un curator?
Claire Bishop

IDEA #25
Arta conceptuală 1962–1969: De la estetica administrării la critica instituțiilor*
Benjamin H. D. Buchloh

Replică lui Benjamin Buchloh despre arta conceptuală
Joseph Kosuth & Seth Siegelaub

Răspuns lui Joseph Kosuth și lui Seth Siegelaub
Benjamin Buchloh

IDEA #24
Puterile arhitectului sau invenția împărtășită
Sylviane Agacinski

Dislocarea
Benoit Goetz

IDEA #23
CV : Julie Ault. Martin Beck
Marius Babias

New York alternativ
Julie Ault

Despre formatarea istoriei (stocată și expusă)
Martin Beck

IDEA #22
Imaginea discretă
Bernard Stiegler

Artefactualități
Jacques Derrida

IDEA #21
Absența prezenței: conceptualism și postmodernisme
Victor Burgin

Privind fotografiile
Victor Burgin

Pentru a evita orice idee esențialistă despre „artist“
Interviu cu Victor Burgin realizat de Ovidiu Țichindeleanu

IDEA #20
Schema culturii de masă*
Theodor W. Adorno

Rezumat despre industria culturii*
Theodor W. Adorno

IDEA #19
Forma relațională
Nicolas Bourriaud

Antagonism și estetică relațională
Claire Bishop

IDEA #18
Clement Greenberg – Despre modernism și avangardă
Al. Polgar, Adrian T. Sirbu

Avangardă și kitsch
Clement Greenberg

Pictura modernistă
Clement Greenberg

Atitudini avangardiste
Clement Greenberg

Modern și postmodern
Clement Greenberg

IDEA #17
Micile vînzătoare de prăvălie merg la cinema
Siegfried Kracauer

Ideea unui film suveran*
Jean-François Lyotard

Iconoclasmul ca procedeu: strategii iconoclaste în film
Boris Groys

IDEA #15-16
„Modern“, „postmodern“, „contemporan“
Arthur C. Danto

IDEA #14
Optimism, pesimism și călătorie. Scrisoare către Serge Daney*
Gilles Deleuze

Fundamentalismul: cale mediană între cultura înaltă și cea de masă
Boris Groys

<==>