+
IDEA #32
New Leading Edge of Culture
Marius Babias

Lumea-fotbal – obiectul comun
Bogdan Ghiu

IDEA #30-31
(presences of art)
+

Recitind „Autorul ca producător“ al lui Benjamin în Estul postcomunist
Boris Buden

Fragmente reasamblate din eseul Eu(l) Artistul
Bogdan Ghiu

Sfîrșitul avangardelor și triumful pieței. Valori estetice și valori sociale în epoca modernității tîrzii1
Claude Karnoouh

Pentru o artă alienantă
Vlad Morariu

Despre arta contemporană. O discuție actualizată
Remo Guidieri

IDEA #29
Despre uitare ca leac al conștiinței nefericite
Claude Karnoouh

Restul comunist
Alexandru Polgar

Marx și eu după revoluția burgheză
G.M.Tamás

Cultură, subcultură de stînga și contracultură critică universală în arena legitimității (Sau ceva despre condițiile concrete ale unei practici critice)
Adrian T. Sirbu

IDEA #28
Drept, dreptate, drepturile omului – dincoace de fanatism
Ciprian Mihali

Amfibolia drepturilor omului
Emilian Cioc

Majoritar, minoritar – determinat, nedeterminat
Alex. Cistelecan

Instituiri moderne ale dreptății
Andrei State

IDEA #27
Spectacolul ca iluzie și ca realitate
Gérard Briche

Debord și autenticul
Anselm Jappe

Teorie, autobiografie, strategie
Vincent Kaufmann

„Adevărul poate fi văzut și în imagini“
Jacob Rogozinski

Societatea postcomunistă: triumf sau eșec al spectacularului integrat?
Ciprian Mihali

IDEA #26
Realul – la proba imaginii. Urme ale memoriei și-ale artei
Eveline Pinto

Branly: un nou Luna Park era oare necesar?
Françoise Choay

Voioasa afișare a ordinii naturale
Alexandru Bălășescu

IDEA #25
Despre Avertissement: interviu cu Daniel Buren
Maria Eichhorn

IDEA #24
Maluri, margini, limite (despre singularitate)
Jean-Luc Nancy

Margini, concepte, corpuri, locuri
Ciprian Mihali

Apologia pîrleazului
Vintila Mihăilescu

Triumful marginalilor în precaritatea identității sexuale postmoderne
Aurel Codoban

În caz de identitate precară…
Izabella Badiu

Martorul, musulmanul
Giorgio Agamben

Ficțiunea politicului [excerpte]
Philippe Lacoue-Labarthe

IDEA #23
Notă


Cînd abandonul (se) face societate. Liniile de fugă ale unei dezbateri
Adrian T. Sîrbu

Mama nu e
Zsuzsa Selyem

Bestiar de copii. Imaginarul social postcomunist și condiția infantului
Ovidiu Țichindeleanu

Abandonul soft: exilul printre lucruri și sărăcia experienței
Ciprian Mihali

Părinte-copil, copil-părinte – schița unui chip comun
Matei Georgescu

Abandon preexterminatorul: societatea avortată
Bogdan Ghiu

IDEA #22
Notă
Ciprian Mihali

Intraductibilul politic. Deconstrucție, autoimunitate, precaritate
Ciprian Mihali

Europa, poate. Note despre o „geopolitică“ a ne-putinței*
Marc Crepon

Decizie si suveranitate
Alexander García Düttmann

Drept-alături: politică-sacrificiu (Derrida-Eliade)*
Bogdan Ghiu

Ipso facto cogitans ac demens
Jean-Luc Nancy

IDEA #21
Piele, corp și prezență în coregrafia europeană contemporană*
André Lepecki

Politici ale afecțiunii și stînjenelii*
Bojana Kunst

Criza de după criză
Mihai Mihalcea

Dansul contemporan în România. Discuție cu Ion Dumitrescu, Mihai Mihalcea, Manuel Pelmuș
Cosmin Costinaș

„Condiția postcomunistă“. Lămurire
Adrian T. Sîrbu

„Utopia înseamnă investire în artificial“
O conversație cu Boris Groys despre Condiția postcomunistă*

Arta și Războiul Rece
Peter Weibel

Despre un dezastru obscur, necunoscut. Despre sfîrșitul statului ca adevăr
Alain Badiou

Sfîrșitul lumii bipolare. Ce va fi de acum încolo?
Chantal Mouffe

Prezentul ca trecut
Mihail Iampolski

Situația postcomunistă
Boris Groys

IDEA #20
Complicități de schimb
Bogdan Ghiu

Scobitoarea Treimii. Despre facerea, dez-facerea și refacerea memoriei colectiveScobitoarea Treimii. Despre facerea, dez-facerea și refacerea memoriei colective
Augustin Ioan

Separarea dintre biserică și stat sau aporiile complicității
Gabriel Chindea

Educația publică între politica naționalistă și aceea a integrării europene: un studiu de caz referitor la reforma învățămîntului în Serbia
Jana Bacevic

<==>