Verso
IDEA #33-34
Tranziția, gîndirea decolonială și teoria critică a postcomunismului
Ovidiu Ţichindeleanu

Colonialitatea puterii, eurocentrism și America Latină
Aníbal Quijano

Colonialitatea: partea mai întunecată a modernității*
Walter D. Mignolo

IDEA #32
Să le zdrobim puterea cea plină de trufie. Notă introductivă la patru eseuri de Loren Goldner despre crizele capitalismului mondial
Alexandru Polgár

Conjunctura: capitalismul mondial după căderea sistemului Bretton Woods [1976]
Loren Goldner

Criza internațională de lichidități și lupta de clasă – prima aproximare [1998]
Loren Goldner

Capital fictiv, regres real [2002]
Loren Goldner

Cea mai mare „surpriză din octombrie“: o prăbușire în capitalismul mondial [2008]
Loren Goldner

IDEA #30-31
Panica politica
Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy

Cine vine dupa subiect?
Gérard Granel

A spune adevarul despre clasa
G. M. Tamás

IDEA #29
Criza viitorului
Robert Castel

Între semeni
Siegfried Kracauer

Experiența vieții de uzină (Marsilia, 1941–1942)
Simone Weil

Cu ce ne vom ocupa? Distrugerea identităților profesionale în „economia bazată pe cunoaștere“
Ursula Huws

Muncă salariată și capital
Karl Marx

IDEA #28
Verso: populism și luptă de clasă
A.C.

Împotriva ispitei populiste
Slavoj Žižek

De ce construirea unui popor e principala sarcină a unei politici radicale
Ernesto Laclau

Schlagend, aber nicht treffend!
Slavoj Žižek

IDEA #27
Revoluții în oglindă
verso

Solidaritatea după un sfert de veac
János Kis

Un răspuns întîrziat lui János Kis
G. M. Tamás

Socialism, capitalism, politică. Răspuns lui G. M. Tamás
János Kis

Drumurile s-au despărțit. Încă un răspuns lui János Kis
G. M. Tamás

IDEA #26
:


Unu-doi, tranziție
Oliver Ressler, Dario Azzellini – Ovidiu Țichindeleanu

N-ai de ce să mergi la școli înalte
Mousa Marouf – Adrian T. Sirbu

IDEA #25
Notă


Vivre dangereusement. Violențe și victime în regimurile securitare
Ciprian Mihali

Ontologia prezentului. Comunitate și imunitate în epoca globală
Roberto Esposito

Un oraș nesigur
Jérome Lèbre

Politica și poliția mondializării (cîteva remarci asupra noțiunilor de frică, insecuritate și risc în zilele noastre)
Michel Gaillot

Zone de nondiferențiere. Lumea în „starea de excepție“: despre relațiile dintre „populism“, „sferă publică“ și „terorism“
Marius Babias

A fi sau a nu fi: aceasta-i întrebarea?
Alex. Cistelecan

Securitatea individului și securitatea statului, o relație ambivalentă
Marc Crépon

Existența într-un tanc
Alexandru Polgár

IDEA #24
Notă


Pentru o genealogie a culturii de masă postcomuniste – în România*
Adrian T. Sîrbu

Postsocialism și postmodernitate – o echivalență imposibilă
Gabriel Chindea

Spre Lumea a Treia sau marșul modernității tîrzii în Europa de Est
Claude Karnoouh

Modernitatea postcomunismului
Ovidiu Țichindeleanu

Revoluția pe pielea noastră, la rever (kitul de modernitate)
Bogdan Ghiu

Cum să scapi de modernitate. Odisee vestică și scurtături estice
Lore Ridha

S1 = a. Modernități suprapuse
Alex. Cistelecan

Eurosinele și europeismul*. Cum discursul național al comunismului capătă un chip nou, cel al antimodernismului postcomunist – cazul României
Marius Babias

Modernități mutante
Ioan Cosma

IDEA #23
Zonă
Jean-François Lyotard

Orașul în epoca reproducerii sale turistice
Boris Groys

Vor supraviețui marile orașe?
Joel Kotkin

Oraș al panicii
Paul Virilio

IDEA #22
Revoluția Română ca fenomen media
Ovidiu Țichindeleanu și Konrad Petrovszky

O completare la istoria televizată
Peter M. Spangenberg

Mediile ca mască: videocrația. Obiectul sublim al privirii revoluționare
Peter Weibel

„Cotitura“
Margaret Morse

Timp si ecrane
Hubertus von Amelunxen în dialog cu Charles Grivel, Georg Maag, Peter M. Spangenberg și Andrei Ujică

Noua moștenire a lui Dracula. O euroviziune
Friedrich Kittler

Judecata în off. Procesul împotriva Ceaușeștilor
Manfred Schneider

Puterea imaginii
Vilém Flusser

Revoluția neconsumată – vis de consum
Bogdan Ghiu

<==>