Numărul #17, 2004
Insert

Vlad Nancă: „Nu mai știu în ce uniune vreau să fiu“
Erden Kosova

Vlad Nancă este un personaj-cheie al tinerei scene artistice din România, care pășește dincolo de constrîngerile unei producții artistice strict individuali­zate, favorizînd căutarea unei alăturări artistice și a unui spațiu de exprimare pentru noua generație. Efortul de a se reuni și de a reflecta asupra condițiilor de viață comune și asupra posibilităților de proiecte și colaborări alternative și-a lăsat amprenta asupra conținutului lucrărilor generației lui Nancă. Caracterul „nonidentitar“ al practicii artistice în România de-a lungul anilor ’90 pare să fie înlocuit de o tendință emergentă spre reluarea abordării problemelor so­ciale la nivel local, național și global. Lucrările recente ale lui Nancă tratînd figurări ale identității naționale în România sînt exemplele cele mai semnifi­ca­tive ale acestei deplasări.

Una dintre aceste lucrări, Steagurile, ilustrează confuzia dintre continuitate și ruptură între România trecutului recent și cea a viitorului apropiat. Trecerea amețitoare de la una la alta – cîndva continente ideologice aflate în conflict, comunismul de stat din Europa de Est și social-democrația liberală din Europa de Vest – este reprezentată de două steaguri. Unul poartă secera și ciocanul folosite de URSS, iar celălalt cele douăsprezece stele în cerc ale UE. Va înlocui oare acesta din urmă pe primul? Să fie oare integrarea în UE singura opțiune viabilă pentru o Românie-în-tranziție ce mai încearcă să se vindece de traumele unui trecut de coșmar? Reformarea coercitivă a țării reiterează oarecum reglementările excesive ale comunismului de birou? Schimbul sarcas­tic pe care-l face Nancă între culorile celor două steaguri (albastru și galben pentru URSS, roșu și galben pentru UE) arată cu degetul confuzia din mințile românilor în ce privește identitatea lor națională, prin descompunerea grafică a tricolorului național în însemnele a două entități transnaționale.

Lucrarea Steagurile a fost prezentată pentru prima dată într-o expoziție de apartament de o zi în locuința lui Nancă, ceea ce a sporit senzația de situare a artistului în contextul ce îl înconjoară, așa cum reiese și din celelalte lucrări ale expoziției și, desigur, din titlul întregului eveniment: Vlad Nancă, trăiește și lucrează la București. (Traducere de Izabella Badiu)