Numărul #24, 2006
Insert

Manual de utilizare
Vit Havranek

Lucrările lui Skála se dezvoltă întotdeauna pornind de la o temă abia definită. Temele lui se bazează pe observații și analize ale propriei sale experiențe cu sistemele de muncă, diviziunea muncii, economia educației și sistemul artistic. În cazul de față, tema abia schițată servește ca punct de plecare al desfășurării gîndirii sale – care, în conversație, se exprimă cu o expansivitate narativă și aproape literară. Cu toate acestea, calitatea narativă a investigațiilor sale nu se proiectează asupra caracterului vizual final al operei lui Skála. În consecință, aceasta are o formă vizuală foarte clară și neechivocă.

Lucrarea Interpretare, destinată revistei Idea, e legată de unul dintre proiectele anterioare ale lui Skála, care așteaptă încă să se materializeze. În cadrul lui, Skála s-a ocupat de sistemul lui Henry Ford de diviziune a muncii la o fabrică de automobile și de schimbarea care se produce la aplicarea mișcărilor sale „universale” în afara contextu­lui local, al respectivei fabrici. În mod similar, lucrarea lui Skála pentru Idea implică două sfere de interes. În primul rînd, el a fost interesat de manualele de utilizare pentru aparatura tehnică, de traducerea acestora în alte limbi și de schimbările survenite în cadrul procesului de traducere. Un manual de utilizare pentru un astfel de aparat reprezin­tă o distilare a raționalității noastre tehnice. Autorului i se cere să dezbrace limbajul de orice ambivalență, cerință care contravine în fapt uneia dintre caracteristicile evoluționis­te ale limbajului. În cazul marilor corporații, manualele sînt adesea redactate de către experți lingvistici, de către absolvenți ai unor programe lingvistice umaniste, care este o stare de lucruri oarecum paradoxală.

În al doilea rînd, Skála a fost interesat de metodologia folosită la traducerea unor astfel de texte. Atunci a apărut ideea intervievării cuiva de la una dintre agențiile de tradu­ce­ri care realizează astfel de traduceri. Skála a încercat mult timp – pînă să reușească – să obțină un interviu cu cea mai importantă companie de profil de pe piața cehă, care funcționează și în alte cîteva țări europene. Interviul nu a avut încă loc, dar modul lor de abordare a fost unul ambiguu, poate din cauza îngrijorării că Skála ar putea fi implicat în spionajul industrial. În momentul în care scriu aceste rînduri, pot doar să bănuiesc care ar putea fi parcursul interviului. Ceea ce e deja limpede e că aceste companii de traduceri sînt ciudat de circumspecte și nu precupețesc niciun efort pentru a proteja metodologia folosită la traducerea manualelor de utilizare.

Traducere de Alex Moldovan