Numărul #35, 2010
Galerie

Nu vine niciun tren
Șerban Savu

Șerban Savu prezintă în grupajul din galerie o selecție din lucrările sale ce au ca punct de plecare episoade cotidiene, nesemnificative, din viața locuitorilor obișnuiți ai României contemporane – majoritatea aparținînd acelei categorii (materiale și simbolice) pe care mai demult o numeam clasa muncitoare. Șerban Savu recuperează și reinventează un stil artistic – realismul socialist – atît la nivel formal și al suportului folosit (pictură sau mozaic), cît și la nivel semantic, conferindu-i o notă antieroică prin abordarea nespectaculosului și în acelați timp transformîndu-l în ceea ce am putea numi realismul postsocialist. Personajele sale sînt văzute în rutina banalului, fie că e vorba de timpul lor liber sau de timpii morți din cadrul intervalului de lucru. Nu vine niciun tren este astfel un moment de contraașteptare, care, dintr-o perspectivă mai largă, poate fi echi­valat cu momentul actual, o ancorare într-un prezent fără așteptări prea mari. Însă ceea ce se pierde ca aspirație și energie a construcției unui viitor colectiv este în schimb cîștigat prin alăturarea acestor momente solitare, Șerban Savu alcătuind o compoziție cuprinzătoare a vieții contem­porane, lipsită de trivialitatea argumentului jurnalistic și capabilă să determine o evaluare în sens istoric a timpului prezent. (Raluca Voinea)

No Train Coming, 180x112cm, 2009, oil on canvas

Untitled, 30.5 x 40 cm, 2007,oil on canvas

Before Sunrise, 35 x 31 cm, 2007, oil on canvas

A Moment of Silence, 100 x 140 cm, 2009, oil on canvas

The Oil Pipe, 21 x 30 cm, 2007, oil on canvas

Blue Shadow, 137 x 106.5 cm, 2010, oil on canvas

The Gray 10th Floor Block, 155 x 130 cm, 2008, oil on canvas

Sleep Without Dreams, 132 x 180 cm, 2010, oil on canvas

Three Friends, 163 x 220 cm, 2010, oil on canvas

Untitled, 35 x 28 cm, 2006, oil on canvas

Summer Kitchen, 130 x 106 cm, 2009, oil on canvas

The Welders, 44 x 65 cm, 2007, oil on canvas

Under the View, 154 x 195 cm, 2010, oil on canvas

Untitled, 30.5 x 50 cm, 2006, oil on canvas

Untitled, 29 x 40 cm, 2007, oil on canvas

Empty Courtyard, 45 x 35 cm, 2010, oil on canvas

Algorithm of Stillness, 157 x 134 cm, 2010, oil on canvas