Numărul #33-34, 2009
Galerie 1

Cea mai frumoasă zi din viața mea
h.arta

Colectivul h.arta și-a bazat majoritatea lucrărilor pe analiza și reacția personală la contextul imediat în care trăiește. Dacă abordarea artistelor n-a fost niciodată una de documentare, lucrărilor lor adesea filtrează, intervin sau reflectează asupra vieții cotidiene din orașele lor sau din alte ora­șe ale României postcomuniste în care și-au realizat proiectele.

În 2007, ele au realizat prima lucrare care viza ceremoniile civile oficiale de nuntă desfășurate într-un mall, și nu la consiliul local. Raportul din­tre viața privată și folosirea ei din perspectivă economică în cadrul ideologiei dominante a capitalismului a constituit subiectul unui material video rea­li­zat la acea vreme, în care punerea în scenă a ceremoniilor era urmărită în egală măsură cu contextul universal recognoscibil al mallului.

Abdicarea în fața mariajului fățiș dintre ritualul obligatoriu și interesul comercial e doar un exemplu al modului în care se impun norme și se esențializează identități. Pentru Cea mai frumoasă zi din viața mea, cuplurile care și-au jurat credință pe fondul acestui rai promis al consumis­mului au constituit doar un caz-studiu, un punct de plecare pentru h.arta. Artistele au combinat cópii la indigo ale unor imagini reprezentative de la aceste nunți sau din media cu observații și note personale, pentru a scoate la iveală distribuirea stereotipică a rolurilor într-un sistem în care cuplul heterosexual care întemeiază o familie e singurul model larg acceptat care asigură, chipurile, funcționarea corectă și sănătoasă a so­cietății, precum și succesul ei economic. (Raluca Voinea)