Numărul #39, 2011
Galerie

Tipare protectoare şi Practici rurale, strategii pentru viitor
Marjetica Potrc

Pattern Protects [Tipare protectoare]șiRural Practices, Future Strategies [Practici rurale, strategii pentru viitor] sînt două serii de desene realizate de Marjetica Potrcˇ, bazate pe experiența și implicarea ei în anumite forme de autoorganizare comunitară sau urbană în locuri îndepărtate unul de celălalt, precum Balcanii de Vest sau pădurea amazoniană. Marjetica Potrcˇ nu este o arhitectă proiectantă și nici o artistă de atelier. Ea lucrează cu mijloacele și metodele ambelor profesii pentru a imagina imposibilul, pentru a da formă și a manufactura prototipuri ale viitorului, pentru a observa inepuizabilele soluții pe care oamenii le găsesc pentru a-și îmbunătăți viețile, subliniind simplitatea și funcționalitatea acestora. În absența reglementării statale care să le poată face dreptate, oamenii inventează forme alternative de economie, arhitectură, folosire a naturii sau gu­vernare. Acestea sînt „tipare“ de viață premoderne, arhaice, care pun bunăstarea, bucuria și culorile vii ale microcomunităților mai presus de dezvoltarea gri, ghidată de urmărirea profitului și mascată drept progres abstract. În același timp, modurile de folosire a tehnologiei, mobilită­ții și educației de către aceste comunități le aduc în liniile de avangardă ale luptei pentru un viitor sustenabil.

Desenele Marjeticei Potrcˇ compară rezultatele acestei lupte în diferite părți ale globului și le dovedesc asemănările în aplicabilitate. Enunțurile derivate din aceste comparații și observații amintesc de sloganurile revoluționare, dintre care unele pot fi citite în aceste zile pe pancartele de pe străzile marilor orașe, revendicînd o viață decentă, demnă. Se pare că în anumite comunități din lume aceasta deja există. Nu avem decît să le recunoaștem și să învățăm de la ele, să le protejăm și să le celebrăm.(Raluca Voinea)