Numărul #41, 2012
galerie

Stat(ut)ul nuanțelor: pictura națională românească verde-camuflaj
Société Réaliste

Din anii 1930, cînd s-a construit o aripă a Palatului Regal care cuprindea spații special destinate găzduirii de expoziții muzeale (pentru lucrările din colecția Coroanei), trecînd prin anii 1950, cînd diferite galerii ale ceea ce devenise un muzeu național de artă s-au deschis publicului, și pînă în anii 2000, cînd aceste galerii s-au redeschis după un proces lung de 10 ani de restaurare și renovare în urma daunelor grave provocate de schimburile de focuri din 1989, Muzeul Național de Artă al României (MNAR) poate fi văzut ca un instrument de măsurare a istoriei politice a statului modern român. Société Réaliste a manifestat un interes statornic față de construirea statelor-națiuni și utilizarea de către acestea a culturii ca un instrument de legitimare și ca o formă de producție de simboluri (vizuale, arhitecturale etc.) în serviciul puterii. Într-unul dintre proiectele lor recente, State of Shades[Stat(ut)ul nuanțelor] (2012), Société Réaliste se concentrează asupra unei serii de picturi din colecțiile permanente ale diferitelor muzee naționale ​​de artă (pînă în prezent, Galeria Națională a Ungariei, Muzeul Național de Artă al Chinei și, aici, Muzeul Național de Artă al României), reducîndu-le la starea de monocromie și stabilind prin intermediul unui program de computer culoarea lor preponderentă, care este aleasă ca culoare națională. În paginile care urmează ale Galeriei Idea se pot vedea picturi abstractizate din Galeria Națională (medievală și modernă), juxtapuse și identificabile după titlu și autor. Nume de locuri sau personaje politice, ritualuri populare sau sărbători religioase, naturi moarte, portrete nu mai definesc aici o istorie a artei (de neutilizat în absența amprentelor stilistice), ci sînt nuanțe în marele tablou al identității naționale. Poate ca o ironie, culoarea picturii românești stabilită de Société Réaliste este una dintre cele douăsprezece culori de camuflaj oficiale utilizate de armata Statelor Unite ale Americii. Stat(ut)ul nuanțelornu este deci o simplă reprezentare vizuală a statului politic. Așa cum sugerează chiar titlul, acesta e un set complex de trimiteri la starea actuală a politicii, la úmbrele care construiesc istoria (shadeavînd dublul înțeles de nuanță și umbră) și la modul în care chiar și cele mai formale și fizice caracteristici ale artei (cum ar fi coloritul) au o tentă politică. (Raluca Voinea)

Mulțumiri speciale: Thibaut Gauthier, Valentina Iancu