Numărul #43, 2013
Insert

Sometimes We Shouldn’t Pretend Everything Is OK
Ioana Nemeș

Cele două publicații-insert au fost concepute în conjuncție cu expoziția Ioana Nemeș:Sometimes We Shouldn’t Pretend Everything Is OK, care a avut loc la Salonul de proiecte, MNAC Anexa, București, în perioada iunie-august 2013. Fără a avea pretenția unei retrospective, selecția lucrărilor s-a concentrat asupra seriei Monthly Evaluations (2003–2011), prezentînd o constelație discontinuă de „zile“, formînd, după cum spunea Ioana, o „metanarațiune a timpului consumat“, în care percepția liniară a timpului e deturnată înspre un alt tip de citire. Formatul unei „zile“ concentrează în diverse formule vizuale un sistem riguros și elaborat prin care Ioana își investiga parcursul existențial, potrivit unor parametri care luau în considerare starea ei fizică, emoțională, intelectuală, financiară și coeficientul de noroc. Rigoarea evaluării, care devenise un exercițiu constant în viața Ioanei, este contrabalansată de faptul că ea ne deschide o cale de acces către propria intimitate. Această experiență reverberează mai departe, într-un mod subtil și indeterminat, cu procesele interioare ale fiecăruia dintre noi.

Ne dorim ca această primă tentativă de a reflecta retrospectiv asupra parcursului Ioanei să deschidă calea către noi cercetări și perspective asupra unui artist atît de complex. Alte fațete ale practicii ei merită o atenție la fel de susținută. Cele două inserturi prezintă texte nou-comandate scrise de două curatoare cu care Ioana a colaborat îndeaproape, Lívia Páldi și Alina Șerban, un interviu cu Ioana Nemeș și o recenzie a unei expoziții fictive nepublicată pînă acum. (Alexandra Croitoru, Magda Radu)