Camera luminoasă  <br> editia a 3-a image #0

Barthes, Roland, Camera luminoasă
editia a 3-a. 2005 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-606-8265-00-1
format: 11x19 cm
112 pagini

Colecţia Balkon

Stoc: Nu este disponibil

Barthes, Roland

Camera luminoasă
editia a 3-a
2005

traducere: Virgil Mlesnita

Într-o zi, e mult de atunci, am dat peste o fotografie a ultimului frate a lui Napoleon, Jerôme (1852). Mi-am zis atunci, cu o uimire de care n-am mai putut scăpa niciodată: „Văd ochii ce l-au văzut pe Împărat”. Vorbeam uneori de această uimire, dar cum nimeni nu părea să o împărtăşească şi nici măcar s-o înţeleagă (aşa e viaţa, făcută din mici singurătăţi), am uitat de ea. Interesul meu pentru Fotografie lua un aspect mai cultural. Am decretat că iubeam Fotografia împotriva cinematografului, de care totuşi nu reuşeam să o disting. Această problemă persista. Eram cuprins în privinţa Fotografiei de o dorinţă „ontologică”: voiam cu orice preţ să ştiu ce era ea „în sine”, prin ce trăsătură esenţială se deosebea de comunitatea imaginilor. O asemenea dorinţă voia de fapt să spună că, făcînd abstracţie de evidenţele provenite din tehnică şi din practici, şi în ciuda formidabilei sale răspîndiri contemporane, nu eram sigur că Fotografia exista, că ea dispunea de un „geniu” propriu. Roland Barthes


Roland Barthes (1915–1980) după studii de filologie clasică şi de teatrologie în anii ’30 şi ’40 şi după o scurtă perioadă petrecută ca lector de franceză la Universitatea din Bucureşti, el descoperă în anii ’50 lingvistica şi semiologia lui Saussure şi Greimas. Începînd din 1960, ţine cursuri de semiologie şi sociologia semnelor la École Pratique des Hautes Études, iar în 1976 este numit, la propunerea lui Michel Foucault, profesor de semiologie literară la College de France. Prieten cu Julia Kristeva şi cu Jacques Derrida, Barthes va domina scena culturală a structuralismului francez din anii ’70, oferind o teorie suplă a textului, cu generoase inspiraţii din literatură, teatru, arte plastice, modă, muzică, dar şi din nenumăratele sale călătorii prin lume (Maroc, Japonia, China etc.). Personalitate angajată, deopotrivă publică şi misterioasă, prestigioasă şi marginală, Roland Barthes moare la 65 de ani în urma unui accident de maşină. Dintre scrierile sale amintim: Le Degré zéro de l’écriture (1953), Mythologies (1957), Systeme de la mode (1967), S/Z (1970), L’Empire des signes (1970), Sade, Fourier, Loyola (1971), Le Plaisir du texte (1973), Roland Barthes par Roland Barthes (1975), L’Obvie et l’Obtus. Essais critiques III (1982, postum). Editura Seuil a editat în anul 2002 Operele complete ale lui Roland Barthes, apărute în cinci volume.


Colecţia Balkon