Compărem. Politica la viitor image #0

Bailly, Jean-Cristophe, Nancy, Jean-Luc, Compărem. Politica la viitor. 2002 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 973-85788-7-6
format: 11x19 cm
70 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: Nu este disponibil

Bailly, Jean-Cristophe, Nancy, Jean-Luc

Compărem. Politica la viitor
2002

traducere: Ciprian Mihali, Adrian T. Sîrbu

„Comunismul s-a voit rezolvarea a ceea ce are loc între oameni. Eşecul lui, ca şi întoarcerea războiului ne expun necunoscutului, altfel spus, sarcinii de a determina încă o dată spaţiul acesta dintre oameni (inter-esse, vecinătate a tuturor cu toţi ceilalţi) unde rezidă (arzînd) jocul şi miza, posibilitatea însăşi a ceea ce, dincolo de încheierea profeţiilor şi nostalgia după entităţile pierdute, ar face eveniment pentru comunitatea oamenilor: comunitatea existenţei primite ca împărtăşire a faptului de a avea parte la existenţă.” Jean Luc Nancy


Jean-Christophe Bailly s-a născut în 1949 la Paris şi este scriitor, poet şi filosof, preocupat de asemenea de teatru şi pictură. Este coordonator de colecţii la Hazan şi Christian Bourgois; predă la École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de la Blois. Printre scrierile sale recente se număra: Le Propre du langage (Seuil, 1997), Panoramiques (Bourgois, 2000), La Légende dispersée du romantisme allemand (Bourgois, 2001), precum şi volumul de poezii Basse continue (Seuil, 2000).
Jean-Luc Nancy s-a născut în 1940 la Cauderan şi este filosof; pînă nu demult a fost director al École Doctorale des Humanités de la Universitatea „Marc Bloch” din Strasbourg; la aceeaşi Universitate a fost profesor, din 1967 pînă anul trecut. Printre titlurile sale cele mai importante se pot cita: L´Absolu littéraire (în colaborare cu Ph. Lacoue-Labarthe, Seuil, 1978), La Communauté désoeuvrée (Bourgois, 1986), Une pensée finie (Galilée, 1990), Le Sens du monde (Galilée, 1993), Etre singulier pluriel (Galilée, 1996), Hegel. L´inquiétude du negatif (Hachette, 1999), La Création du monde ou la mondialisation (Galilée, 2002). În prezent lucrează, între altele, la un proiect intitulat „Deconstrucţia creştinismului”.


Nancy, Jean-Luc


Colecţia Panopticon