The Art of Urban Design/ Arta proiectului urban image #0

Purcar, Cristina editor/coordonator, The Art of Urban Design/ Arta proiectului urban. A critical catalogue of post-industrial regeneration in the work of Marcel Smets/ Catalog critic de regenerare postindustriala în practica lui Marcel Smets IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-973-0-40010-6
format: 22 x 31,5 cm
224 pagini

În afara colecţiilor

Stoc: In stoc

Livrare: 48-72 ore

Pret: 140.00 Lei

Purcar, Cristina editor/coordonator

The Art of Urban Design/ Arta proiectului urban
A critical catalogue of post-industrial regeneration in the work of Marcel Smets/ Catalog critic de regenerare postindustriala în practica lui Marcel Smets

Marcel Smets’ (b. 1947) professional path as an urbanist, urban historian and theorist unfolds in parallel to the becoming of the post-industrial city, hence this influential designerly and intellectual production constitutes a prime medium for the appreciation not only of a status artis, but also of an evolution-of-the-art [of urban design]. The relevance and impact of Smets’ career have so far been acknowledged by several noteworthy institutions and distinctions, among which: member of the Royal Flemish Academy of Belgium (since 2009), Flemish Government Architect (2005-2010), jury member of the EU Mies Award 2022, member of the Scientific Committee of Europan architectural competitions (1988–2004), president of the Institut pour la Ville en Mouvement (IVM, 2012–16), MoRO - Prize attributed by the Ghent University (2014), Matexi Legacy Award (2016), emeritus professor at the Catholic University of Leuven, visiting lecturer and critic at Harvard GSD (2002-2004).
Through a selection of nine projects and studies for the cities Leuven, Antwerp, Rouen, Genova, Oporto, Gent, Hasselt or Nantes, directed or co-directed by Marcel Smets over more than 30 years, the book highlights and historicises the present-day momentum of a new conjunction between the urban and the industrial. If urbanism’s disciplinary emergence in the late nineteenth century was catalysed by the proliferation of urbanisation as a consequence of industrial development, the derelict ex-industrial or infrastructural sites constitute prime experimental laboratories for contemporary urban design. The regeneration of these obsolete spaces – our own ”Antiquity” - has become both an end and an instrument for today’s urban development.
Critical catalogue of the itinerant exhibit organised by the research group Inventarium of the Technical University of Cluj-Napoca, in partnership with the contemporary art organisation Centrul de Interes, this book brings together contributions by a select group of scholars, stemming from diverse disciplinary, international, academic and professional contexts: Paola Viganò (IUAV Venice), Éric Alonzo (U Gustave Eiffel Paris), Aglaée Degros (TU Graz), Ovidiu Leuce (Centrul de Interes Cluj), Maarten Van Acker (U Antwerp), Silvia Benedito (Harvard GSD), Guillaume Vanneste (UC Louvain), Daniela Pennini (EPAMSA Paris), Andreea Milea (TU Cluj-Napoca), edited by Cristina Purcar (TU Cluj-Napoca). Their incursions into Marcel Smets’ projects and writing, as well as his own retrospection in the frame of an extensive interview, offer complementary vantage points of derelict ex-industrial areas, reinvented as paramount sites of socially engaged contemporary creativity.

Parcursul profesional al lui Marcel Smets (n. 1947) ca urbanist, istoric și teoretician, se desfășoară în paralel cu devenirea „orașului postindustrial”. Astfel, influenta sa producție practică și teoretică constituie un mediu privilegiat nu doar pentru înțelegerea unei status artis, ci și a unei evoluții a artei (proiectului urban). Relevanța și impactul carierei lui Smets au fost recunoscute până acum de câteva instituții și prin câteva distincții remarcabile, printre care: membru al Academiei Regale Flamande din Belgia (din 2009), Arhitect Guvernamental Flamand (2005-2010), membru al juriului EU Mies Awards 2022, membru al Comitetului științific al concursurilor de arhitectură Europan (1988–2004), președinte al Institut pour la Ville en Mouvement (IVM, 2012–16), premiul MoRO, atribuit de Universitatea Ghent (2014), premiul Matexi Legacy Award (2016), profesor emerit al Universității Catolice din Leuven, profesor invitat și critic la Harvard GSD (2002-2004).
Printr-o selecție de nouă proiecte și studii pentru orașele Leuven, Anvers, Rouen, Genova, Porto, Ghent, Hasselt sau Nantes, coordonate sau co-dirijate de către Marcel Smets de-a lungul a peste 30 de ani, cartea evidențiază și istoricizează impulsul actual al unei noi conjuncții între urban și industrial. În timp ce apariția disciplinară a urbanismului la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost catalizată de proliferarea urbanizării ca o consecință a dezvoltării industriale, siturile ex-industriale sau infrastructurale abandonate constituie principalele laboratoare experimentale ale urbanismului contemporan. Regenerarea acestor spații învechite - propria noastră „Antichitate” - a devenit atât un scop cât și un mijloc al dezvoltării urbane.
Catalog critic al expoziției itinerante organizate de către grupul de cercetare Inventarium al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în parteneriat cu organizația de artă contemporană Centrul de Interes, cartea reunește contribuțiile unui grup select de cercetători, provenind din contexte disciplinare, internaționale, academice și profesionale diverse: Paola Viganò (IUAV Veneția), Éric Alonzo (U Gustave Eiffel Paris), Aglaée Degros (TU Graz), Ovidiu Leuce (Centrul de Interes Cluj), Maarten Van Acker (U Anvers), Silvia Benedito (Harvard GSD), Guillaume Vanneste (UC Louvain), Daniela Pennini (EPAMSA Paris), Andreea Milea (TU Cluj-Napoca), editate de Cristina Purcar (TU Cluj-Napoca). Incursiunile acestora în proiectele și scrisul lui Marcel Smets, precum și propria sa retrospecție în cadrul unui amplu interviu, oferă puncte de vedere complementare asupra zonelor ex-industriale abandonate, reinventate ca situri esențiale ale creativității contemporane angajate.


În afara colecţiilor