Echipa editoriala

DIRECTOR
Timotei Nădășan


COORDONATORI DE COLECȚII


PANOPTICON
Ovidiu Țichindeleanu


BALCON
Timotei Nădășan


PUBLIC
Marius Babias


REFRACȚII
Timotei Nădășan


PLURITOPIC
Ovidiu Țichindeleanu


HETEROPEDAGOGII
Adrian Costache


(EXPOZIȚII)
Raluca Voinea


DIFUZARE și VÎNZARI
Cristina Coșorean

 

.

Editura IDEA a luat naştere ca un proiect deopotrivă teoretic şi practic: publicarea de texte ca tot atîtea instrumente de reflecţie asupra artisticului, socialului şi politicului. Echipa editorială a pornit de la un minim de exigenţe clare: traducerea riguroasă în limba română a unor scrieri majore din filosofia contemporană şi din teoria recentă a artei şi, prin aceasta, introducerea fiabilă în dezbaterea intelectuală de la noi a unor interogaţii exemplare pentru lumea în care trăim. Nu e vorba însă de simplul "import" în română al unor "idei". Prin opţiunea pentru un anumit tip de scriitură, aceea în care limba se pune la încercare în toate resursele ei logice şi expresive, editura şi-a propus să împrospăteze, prin chiar actul traducerii ori prin texte originale, idiomul critic (i.e. filosofic) în româneşte. Cu alte cuvinte, să contribuie la deplasarea şi acutizarea capacităţii de a gîndi ceea ce ni se întîmplă, astăzi.

 

Descrierea colecțiilor


PANOPTICON


Colecţia PANOPTICON e gazda unei munci de pionierat în introducerea sistematică a teoriei critice occidentale în spaţiul românesc după 1989, preponderent pe dimensiunea filosofică, cu un punct de greutate pe filosofia franceză contemporană. Colecţia se extinde atît în direcţia reflecţiilor radicale contemporane din spaţiul internaţional, cît şi în cea genealogică, propunînd publicului român texte şi autori-cheie pentru deschiderea de drumuri, reliefarea cadrelor de referinţă şi înţelegerea critică a modernităţii în raport cu noi înşine. Prezenţa în această colecţie a unor autori ca Agamben, Arendt, Benjamin, Derrida, Deleuze, Foucault, Nancy, Granel, Sloterdijk, Tamás, Wallerstein sau Zizek îi pune cititorului la dispoziţie lecturi de referinţă şi reflecţii de anvergură asupra problemelor şi perspectivelor societăţii. Prin Colecţia Panopticon, IDEA e principalul editor al operei extinse a lui Michel Foucault în limba română, continuînd publicarea seriei complete de cursuri susţinute de filosoful francez la Collège de France pînă în 1983.

Coordonator: Ovidiu Ţichindeleanu


BALCON


În colecţia BALKON apar lucrări contemporane de teoria artei şi estetică socială, remarcabile datorită analizei cu miză filosofică a cîmpului extins al sensibilităţii şi percepţiei, aplicate pe artele vizuale, fotografie, film, televiziune, cultura digitală, dar şi pe iconografie, genealogii arhitecturale sau estetica politicului.

Coordonator de colecţie: Timotei Nădăşan


PLURITOPIC


Teologul Raimon Panikkar a propus conceptul de „hermeneutică diatopică”: un cadru necesar pentru „depăşirea distanţei... dintre două sau mai multe culturi care s-au dezvoltat independent una de alta”, iar teoreticianul argentinian Walter Mignolo a propus termenul de „hermeneutică pluritopică”: un cadru necesar pentru gesturi intelectuale de sine-stătătoare într-o paradigmă a liberării. Una dintre datoriile filosofiei în secolul XXI e eliberarea gîndirii critice de occidentalism şi poziţionarea într-o lume în care speranţele se leagă de insurecţia gîndirilor subjugate, afirmarea diferenţei şi comparaţia directă între periferii ale modernităţii. În istoria culturală a tranziţiei postcomuniste, „România” s-a raportat epistemic în mod pozitiv doar la Europa şi Occident, mai puţin sau deloc la alte periferii din regiunea sa, America Latină, Africa, Asia ori Sudul Global.

PLURITOPIC este prima colecţie de carte dedicată în exclusivitate gîndirii radicale nonoccidentale, propunînd raportarea directă la experienţe, rezistenţe şi viziuni ce se opun totalităţii europene şi deschid alte capete de pod pentru drumul est-european al liberării de tranziţie.

Coordonator: Ovidiu Ţichindeleanu


(EXPOZIȚII)


Colecția (EXPOZIȚII) propune studii dedicate unor evenimente sau scene expoziționale, cu răsfrângeri asupra criticii muzeale și a criticii instituționale.

Coordonator de colecţie: Raluca Voinea


REFRACȚII


Colecţia REFRACŢII e dedicată relaţiilor dintre laboratorul de cercetare al revistei IDEA artă + societate şi agendele de cercetare proprii ale colaboratorilor şi autorilor locali.

Coordonator de colecţie: Timotei Nădăşan

 

PUBLIC


Colecţia PUBLIC e prima colecţie de carte deschisă cărţilor de artist, cuprinzînd figuri relevante din arta contemporană axate pe intervenţii în afara galeriei, în spaţiul public local, laolaltă cu reflecţii critice ce urmăresc deschiderea ordinii spaţiului urban şi a cîmpurilor disciplinare.

Coordonator de colecţie: Marius Babias

 

HETEROPEDAGOGII


Colecția propune contribuții fundamentale la regîndirea filosofiei și practicii instituțiilor și a sistemelor de învățământ ale modernității.

Coordonator de colecţie: Adrian Costache