Cadre (in)vizibile. Retorici și practici expoziționale experimentale în arta din România în perioada 1965-1989 image #0

Nae, Cristian (ed.), Cadre (in)vizibile. Retorici și practici expoziționale experimentale în arta din România în perioada 1965-1989. 2019 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-606-8265-40-7
format: 16 x 23 cm
352 pagini

Colecţia (Expoziţii)

Stoc: In stoc

Livrare: 48-72 ore

Pret: 35.00 Lei

Nae, Cristian (ed.)

Cadre (in)vizibile. Retorici și practici expoziționale experimentale în arta din România în perioada 1965-1989
2019

Prin intermediul unor studii de caz amănunțite, volumul de față investighează contextul și practica expozițiilor de artă cu caracter experimental din România în perioada regimului politic aflat sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu. Această sumară și selectivă cartografiere are o dublă miză: pe de o parte, se are în vedere chestionarea graniței fine dintre arta „alternativă” și cea „oficială”, dintre discursul artistic angajat politic și estetic și cel aflat în căutarea autonomiei. Pe de altă parte, analiza retoricii, a gândirii curatoriale și a limbajului artistic utilizat în aceste expoziții pune în lumină nu doar pluralitatea inerentă a sferei publice în perioada socialistă, ci și modalitatea în care micro-comunitățile și rețelele artistice existente funcționau deopotrivă înăuntrul și în afara discursurilor dominante. Astfel, se conturează o imagine mai nuanțată despre formele de producție și reprezentare artistică din perioada studiată, aflate în strânsă legătură atât cu politicile de reprezentare națională, cât și cu cele de ordin estetic, care vizau reinventarea sinelui și, implicit, a mizelor sociale ale artei.

Through detailed case studies this volume investigates the context and the practice of experimental art exhibitions in Romania under the political regime of Nicolae Ceaușescu. This concise and selective mapping has a double aim: on the one hand, it intends to question the fine line between “alternative” and “official” art, between the politically and aesthetically engaged discourse and the discourse in search of autonomy. On the other hand, an analysis of the rhetoric, of the curatorial thought, and of the artistic language used in these exhibitions will highlight not only the inherent plurality of the public sphere in the socialist era, but also the manner in which artistic micro-communities and networks operated at the same time inside and outside the dominant discourses. We can thus draw a more nuanced picture of the forms of artistic production and representation in the studied interval, in close relation both with the national representation policies and with the aesthetic ones, which aimed to reinvent the self and, implicitly, the social concerns of art.

Cristian Nae (n. 1979) este conferențiar universitar în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, unde predă cursuri de Estetică, Teorii contemporane ale artei, Metodele istoriei artei și Studii curatoriale și expoziționale. Este, de asemenea, critic de artă, membru al AICA, CAA și al altor asociații profesionale internaționale. În perioada 2015-2016 a fost directorul unui proiect de cercetare științifică finanțat de CNCS-UEFISCDI la Colegiul Noua Europă din București. Cercetările sale, orientate asupra intersecției dintre estetică, politică și studii expoziționale în arta produsă în Estul și Centrul Europei după 1960, au fost susținute de Fundația Erste din Viena, Fundația Getty și Colegiul Noua Europă din București și CNCS-UEFISCDI. A publicat studii în reviste și volume collective apărute la edituri precum Routledge, Hatje Cantz, Peter Lang, Verlag fur Moderne Kunst etc.

Cristian Nae is Associate Professor at George Enescu National University of Arts, iași, where he teaches Aesthetics, Critical Theory, and Exhibition Studies. Between 2015-2016 he coordinated a research project financed by CNCS-UEFISCDI at the New Europe College, Bucharest. His researches, focused on the intersection between aesthetics, politics and exhibition studies in east-central European art after the 1960s were supported by The National Research Council (CNCS-UEFISCDI), Erste Foundation, Vienna, the Getty Foundation Los Angeles, and the New Europe College, Bucharest. His studies were published in journals, monographs and collective volumes at Routledge, Hatje Cantz, Peter Lang, Verlag fur Moderne Kunst etc.


Colecţia (Expoziţii)