Metaforă. Protest. Concept - Performance art din România şi Moldova image #0

Popovici, Iulia, Voinea, Raluca, Metaforă. Protest. Concept - Performance art din România şi Moldova. 2017 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-606-8265-53-7
format: 16 x 23 cm cm
400 pagini

Colecţia (Expoziţii)

Stoc: In stoc

Livrare: 48-72 ore

Pret: 40.00 Lei

Popovici, Iulia, Voinea, Raluca

Metaforă. Protest. Concept - Performance art din România şi Moldova
2017

„Diversitatea formelor de performance art în România şi Republica Moldova vorbeşte despre motivaţiile distincte, personale şi artistice, în opţiunea pentru acest limbaj, dar şi despre modul în care o artă ajunge să-şi construiască definiţii proprii, în contexte specifice. Aceste definiţii le căutăm, prin intermediul dialogurilor cu artiştii.” (Iulia Popovici)
„Zilele acestea nu prea ne mai întâlnim în stradă; nu ne mai regăsim în programul politic sau estetic al protestelor recente sau aşteptăm pur şi simplu ca acestea să genereze alte metafore şi alte concepte, pentru o nouă generaţie de artişti (şi de cetăţeni).” (Raluca Voinea)

„The diversity of performance art forms in Romania and the Republic of Moldova speaks about distinct motivations, personal and artistic, in the opinion for this language, but also about the mode in which an art gets to build its own definitions, in specific contexts. There are these definitions that we are searching, through the dialogues with artists, in the present book.” (Iulia Popovici)
„These days we don’t find each other so much in the street; we don’t find ourselves in the political or aesthetical programme of the recent protests or we simply wait that they generate other metaphors and other concepts, for a new generation of artists (and citizens).” (Raluca Voinea)


Colecţia (Expoziţii)