Arheologia azi, în România image #0

Bărbulescu, Mihai, Arheologia azi, în România. 2016 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-606-8265-36-0
format: 16 x 23 cm
228 pagini

În afara colecţiilor

Stoc: In stoc

Livrare: 48-72 ore

Pret: 35.00 Lei

Bărbulescu, Mihai

Arheologia azi, în România
2016

Așa cum e definită în normele legislative românești actuale, „arheologia preventivă” are scopul „descărcării de sarcină arheologică”. Nu poate fi ocolită senzația că arheologia preventivă vine – mai ales – în întâmpinarea și pentru satisfacerea scopului beneficiarului (obținerea descărcării de sarcină arheologică). N-ar trebui oare ca arheologia preventivă să aibă ca principal scop salvarea unor vestigii arheologice, și nu descotorosirea de ele?…
Impactul cel mai neplăcut pe care-l are arheologia preventivă (contractuală) nu e, în realitate, asupra societății, ci asupra arheologiei înseși. Căci impunând dezvoltatorului plata pentru finanțarea săpăturilor, arheologia riscă să pară o procedură oarecare, obligatorie și definită juridic, subordonată unei logici a pieței. Şi asta se întâmplă în vreme ce arheologia se dezvoltă științific. Iar arheologia preventivă trebuie să se transforme în activitate științifică, să nu dezerteze de la exigențele cercetării și să nu provoace crize în etica profesională a arheologului. Cel care va practica doar arheologia preventivă trebuie să răspundă „prezent” oriunde, să cerceteze orice, de la pavajul străzilor din secolul XIX până la straturile preistorice. Şi va trebui să cunoască câte ceva din fiecare. Câte ceva. Alt impact neplăcut este produs tocmai de bani, de finanțare. Arheologia preventivă are bani prin lege, arheologia sistematică nu. Se creionează un clivaj periculos între arheologia preventivă, care e practică, deschisă concurenței, necesară societății, și arheologia sistematică, închisă tot mai mult între ziduri universitare și academice.


MIHAI BĂRBULESCU (n. 1947), arheolog şi istoric, membru corespondent al Academiei Române. Profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Director la Accademia di Romania din Roma.
Lucrări principale: Interferențe spirituale în Dacia romană (Cluj-Napoca, 1984; ed. a II-a, Cluj-Napoca, 2003; Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române); Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi castrul de la Potaissa (Cluj-Napoca, 1987); Potaissa. Studiu monografic (Turda, 1994); Istoria României (în colaborare, Bucureşti, 1998 şi ediții succesive); Istoria românilor (în colaborare, vol. II, Bucureşti, 2001; ed. a II-a, Bucureşti, 2010); Istoria Transilvaniei (în colaborare, vol. I, Cluj-Napoca, 2003; ed. engleză, Cluj-Napoca, 2005); Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane (în colaborare, Cluj-Napoca, 2003); Atlas-dicționar al Daciei Romane (în colab., Cluj-Napoca, 2005); Mormântul princiar germanic de la Turda. Das germanische Fürstengrab von Turda (Cluj-Napoca, 2008), Signum originis. Religie, artă şi societate în Dacia romană (Bucureşti, 2009); Inscripțiile din castrul legionar de la Potaissa. The Inscriptions of the Legionary Fortress at Potaissa (Bucureşti, 2012); Accademia di Romania din Roma. 1922–2012 (în colaborare, Roma, 2012; ed. italiană, Roma, 2013); Arta romană la Potaissa (Bucureşti–Cluj-Napoca, 2015). A colaborat la Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (Zürich-München-Düsseldorf), Künstlerlexikon der Antike (München-Leipzig), Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (Los Angeles).


În afara colecţiilor