Femeile indigene şi cosmoviziunea decolonială image #0

Marcos, Sylvia, Femeile indigene şi cosmoviziunea decolonială. IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-606-8265-22-3
format: 14 x 23 cm
152 pagini

Colecţia Pluritopic

Stoc: Nu este disponibil

Marcos, Sylvia

Femeile indigene şi cosmoviziunea decolonială

traducere: Ovidiu Ţichindeleanu

Teologul Raymon Panikkar propusese, la începutul anilor 1990 „hermeneutica diatopică”: un cadru necesar pentru „depăşirea distanţei dintre două sau mai multe culturi care s-au dezvoltat independent una de alta”. Termenul conferea demnitate „damnaţilor pămîntului” dintr-o viziune anterioară, însă păstra implicită ierarhia între culturi în contextul istoric al triumfului occidental, în urma căderii Cortinei de Fier. În 1995, în contextul mişcărilor sociale ce propulsau America Latină într-o direcţie istorică divergentă, teoreticianul argentinian Walter Mignolo a propus termenul de „hermeneutică pluritopică”: un cadru necesar pentru gesturi intelectuale de sine-stătătoare într-o paradigmă a liberării. Una dintre datoriile filosofiei în secolul al XXI-lea este eliberarea gîndirii critice de eurocentrism şi poziţionarea într-o lume în care speranţele se leagă de insurecţia gîndirilor subjugate. În prelungirea dominaţiei militare, economice şi politice de lungă durată, eurocentrismul cultural continuă să proiecteze universalismul occidental ca o totalitate asupra tuturor spaţiilor lumii şi cîmpurilor cunoaşterii, împiedicînd sistematic afirmarea diferenţei şi comparaţia directă între periferii ale modernităţii. În istoria culturală a tranziţiei postcomuniste, „România” s-a raportat epistemic în mod pozitiv doar la Europa şi Occident, mai puţin sau deloc la alte periferii din regiunea sa, America Latină, Africa, Asia ori Sudul Global. PLURITOPIC este prima colecţie de carte dedicată în exclusivitate gîndirii radicale nonoccidentale, propunînd raportarea directă la experienţe, rezistenţe şi viziuni ce se opun totalităţii europene şi deschid alte capete de pod pentru drumul est-european al liberării de tranziţie.

Sylvia Marcos este o cercetătoare universitară de renume internaţional, susţinătoare a unei viziuni antihegemonice în epistemologia critică feministă, în studiile religiilor şi etnoistoria mezoamericană şi în drepturile femeilor din mişcările indigene. A predat ca profesoară invitată la universităţile UNAM Mexico, Amherst, Claremont, Columbia, Drew, Harvard, Ljubljana etc. Directoare a Centrului de Cercetări Psihoetnologice, Cuernavaca, Mexic, fondatoare a seminarului permanent de Antropologie şi Gen al Institutului de Investigaţii Antropologice al UNAM Mexico, membră a comitetului director al Asociaţiei Latino-Americane pentru Studiile Religiilor, participantă şi organizatoare a numeroase întîlniri cu femeile indigene din Mexic şi America de Sud. Printre cărţile sale: Enciclopedia Iberoamericana de Religiones, Vol.III: Religión y Genero (2004), Taken from the Lips: Gender and Eros in Mesoamerica (2006), Women in Indigenous Religions (2010), Cruzando fronteras: mujeres indígenas y feminismos abajo y a la izquierda (2010), Mujeres, Indígenas, Rebeldes,Zapatistas (2011).


Colecţia Pluritopic