Estetica relaţională. Postproducţie image #0

Bourriaud, Nicolas, Estetica relaţională. Postproducţie. 2007 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-973-7913-57-9
format: 14 x 23 cm
152 pagini

Colecţia Balkon

Stoc: Nu este disponibil

Bourriaud, Nicolas

Estetica relaţională. Postproducţie
2007

traducere: Cristian Nae

Activitatea artistică reprezintă un joc ale cărui forme, modalităţi şi funcţii evoluează conform epocilor şi contextelor sociale, şi nicidecum o esenţă imuabilă. Sarcina criticului este aceea de a o studia în prezent. Un anumit aspect al programului modernităţii s-a încheiat (şi nu spiritul care l-a animat, mă grăbesc să subliniez în vremurile mic-burgheze în care ne aflăm). Această epuizare a golit de substanţă criteriile judecăţii estetice pe care le-am moştenit, dar pe care continuăm să le aplicăm practicilor artistice actuale. Noul nu mai este un criteriu de judecată decît poate pentru detractorii întîrziaţi ai artei moderne, care nu reţin din prezentul ruşinos decît ceea ce cultura lor tradiţionalistă i-a învăţat să deteste în arta de ieri.
Pentru a inventa instrumente conceptuale mai eficiente şi puncte de vedere mai juste, se cuvine să percepem transformările care operează astăzi în cîmpul social, să sesizăm ceea ce s-a schimbat deja, precum şi ceea ce continuă să se preschimbe. În ce fel se pot înţelege comportamentele artistice manifestate în expoziţiile anilor nouăzeci şi totodată modurile de gîndire care le animă, dacă nu plecăm de la aceeaşi situaţie ca artiştii? Nicolas Bourriaud

Nicolas Bourriaud (n. 1965), curator şi critic de artă, a fost codirector al Palais de Tokyo din Paris, între 2002 şi 2006. Creator al revistei Documents (1992-2000) şi corespondent la Paris al revistei Flash Art, Bourriaud a curatoriat expoziţii la Dijon, Veneţia, New York, Londra etc. Este autor al lucrărilor Formes de vie. L’art moderne et l’invention de soi (Paris, Denoël, 1999), Esthétique relationnelle (Paris, Les presses du réel, 1998) şi Postproduction (Paris, Les presses du réel, 2003). Ultimele două lucrări sînt traduse în acest volum, urmînd o sugestie a autorului.


Colecţia Balkon