Iluminări image #0

Benjamin, Walter, Iluminări. IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 973-85541-5-2
format: 14x23 cm
324 pagini

Colecţia Balkon

Stoc: Nu este disponibil

Benjamin, Walter

Iluminări

traducere: Catrinel Pleşu

Redactat de Hannah Arendt, volumul de faţă cuprinde texte de Walter Benjamin de factură diferită (filosofie, sociologie, proză), oferind o „hartă” a spaţiului logic al gînditorului german. „Printre rezervele inocent ipocrite pe care oamenii le au faţă de ştiinţă, se numără şi aşteptarea conform căreia ea trebuie să-l indrume pe X sau Y către o meserie. Meseria însă decurge atît de puţin din ştiinţă, încît cea din urmă poate chiar s-o excludă uneori. Căci, prin însăşi natura ei, ea nu îngăduie desprinderea de ea, ci, într-un anume fel, îl obligă întotdeauna pe cel care o cercetează să devină dascăl, fără să-i impună niciodată formele profesionale publice de medic, jurist sau profesor universitar. Nu duce la nimic bun daca instituţiile care acordă titluri, calificări şi alte posibilităţi de trai şi ocupaţie se intitulează centre de studiu. Obiecţia, potrivit căreia statul modern nu poate produce în alt mod medicii, juriştii şi profesorii de care are nevoie, nu contrazice afirmaţia noastră, ci subliniază doar imensitatea copleşitoare a sarcinii de a crea o comunitate a cunoaşterii în locul unei corporaţii de funcţionari şi persoane calificate academic; ea subliniază doar în ce masură, prin evoluţia aparatului lor profesional (prin cunoştinţe şi îndemînări), ştiinţele actuale şi-au pierdut acea unitate originară pe care o datorau ideii cunoaşterii, o cunoaştere care a devenit pentru ele un mister, dacă nu chiar o ficţiune.” Walter Benjamin.

Walter Benjamin s-a născut la 15 iulie 1892, a studiat filosofia la Freiburg, Berlin, München şi Berna şi a trăit, după terminarea studiilor, la Berlin ca scriitor şi traducător. A emigrat în Franţa în 1933 şi a fost membru la Paris al Institutului pentru Studii Sociale, care, apoi, s-a mutat la Geneva şi, mai tirziu, la New York. Fugind din faţa trupelor germane s-a sinucis la 27 septembrie 1940 la Port Bou, pe graniţa spaniolă. Cele mai importante lucrari: Afinităţile elective de Goethe, Originea tragediei germane, Sens unic, Opera de artă în epoca reproducerii mecanice, Copilărie berlineză în secolul al nouăsprezecelea.


Colecţia Balkon