Pentru o filosofie a fotografiei image #0

Flusser, Vilém, Pentru o filosofie a fotografiei. 2003 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 973-85788-3-3
format: 14x23 cm
128 pagini

Colecţia Balkon

Stoc: Nu este disponibil

Flusser, Vilém

Pentru o filosofie a fotografiei
2003

traducere: Aurel Codoban

Filosofia fotografiei este necesară pentru a ridica praxisul fotografic la conştiinţă şi aceasta din nou, pentru că acest praxis apare în general ca un model pentru libertate în context post–industrial. Filosofia fotografiei are să descopere că libertatea umană nu are nici un loc în domeniul aparatelor automate, programate şi programatoare, pentru a arăta în încheiere cum este totuşi posibil să se deschidă un spaţiu pentru libertate. Filosofia fotografiei are ca sarcină să mediteze asupra acestei posibilităţi a libertăţii – şi cu aceasta asupra faptului de a da sens – într-o lume dominată de aparate; să mediteze cum îi este posibil omului, împotriva a tot şi a toate, să dea un sens vieţii sale în faţa întîmplătoarei necesităţi a morţii. O atare filosofie este necesară pentru că ea este singura formă de revoluţie care ne mai este deschisă. Vilém Flusser

Vilém Flusser (1920–1991) s-a născut la Praga. În 1939, şi-a început studiile universitare la facultatea de filosofie din acelaşi oraş. Primele sale lucrări au fost în domeniul filosofiei limbajului. A fost profesor la Facultatea de Ştiinţe Umane şi ale Comunicării din Sao Paolo unde a emigrat în anii ´40. Printre lucrările sale principale se numără: Lingua e Realidade (1963), A história do diabo (1965), Da religiosidade (1967), La force du quotidien (1972), Le monde codifié (1972), Natural:mente (1979), Pósthistoria (1982).


Colecţia Balkon