Nostalgia antichităţii şi cultul maşinilor<br>Istoria cabinetului de curiozităţi şi viitorul istoriei artei image #0

Bredekamp, Horst, Nostalgia antichităţii şi cultul maşinilor
Istoria cabinetului de curiozităţi şi viitorul istoriei artei. IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-973-7913-70-8
format: 14 x 23 cm
116 pagini

Colecţia Balkon

Stoc: Nu este disponibil

Bredekamp, Horst

Nostalgia antichităţii şi cultul maşinilor
Istoria cabinetului de curiozităţi şi viitorul istoriei artei

traducere: Maria-Magdalena Anghelescu

Ambiţia de a cuprinde în colecţie, de fiecare dată, în întregime, un teritoriu naţional, precum şi evaziunea în exotic prin depăşirea frontierelor atestă dorinţa de a cuprinde spaţial, pe orizontală, întreaga lume. Iată de ce cabinetul de curiozităţi intersecta ierarhia verticală în care se succed cele trei trepte – de la Naturalia la Artificialia şi pînă la Scientifica – cu un platou orizontal care tindea să îmbrăţişezetot globul terestru. Într-un fel, cabinetele de curiozităţi erau, simultan, un microcosmos şi o estompare a timpului. Horst Bredekamp

Horst Bredekamp (n.1947) predă istoria artei la Universitatea Humboldt din berlin. A fost invitat al mai multor instituţii de cercetare prestigioase: Institute for Advanced Studies, Princetown (1991), Wissenschaftskolleg zu Berlin (1992), Gettz Center, Los Angeles (1995 şi 1998) , Collegium Budapest (1999) şi, pentru cercetările sale novatoare, a fost recomprensat cu distincţii importante, cum sînt: Premiul Sigmund Freud (2001). Printre cărţile sale se numără: Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte des Kunstammers und die Zukunft der Kunstgeschichte [Nostalgia Antichităţii şi cultul maşinilor. Istoria cabinetului de curiozităţi şi viitorul istoriei artei] (1993), Thomas Hobbes Visuelle Strategien [Strategiile vizuale ale lui Thomas Hobbes] (1999), Florentiner Fusball: Die Renaissance der Spiele [Fotbalul florentin: Renaşterea jocului] (2001), Die Fenster der Monade. Gottfried Wilhelm Leibniz’Theater der Natur und Kunst [Fereastra monadei. Teatrul naturii şi artei al lui Gottfried Wilhelm Leibniz] (2004), Darwins Korallen [Coralii lui David] (2005), Bilder bewegen. Von der Kunstkammer zum Endspiel [Imagini mişcate. De la cabinetul de curiozităţi la sfîrşit de partidă] (2007).


Colecţia Balkon