Brutalism image #0

Mbembe, Achille, Brutalism. 2020 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-606-8265-79-7
format: 14 x 23 cm
244 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: In stoc

Livrare: 48-72 ore

Pret: 40.00 Lei

Mbembe, Achille

Brutalism
2020

traducere: Ciprian Mihali, Andreea Raţiu

În acest eseu, convoc noțiunea de brutalism pentru a descrie o epocă marcată de patosul demolării și al producerii, la scară planetară, a unor rezerve de obscuritate. Și de deșeuri de tot felul, de resturi, de urme ale unei gigantice demiurgii.
Pornind de la extraordinara bogăție a materialului socioetnografic deja disponibil, obiectivul este de a opera tăieturi care să permită schițarea unei fresce, de a pune întrebările diferit și, mai ales, de a spune un cuvânt despre ceea ce constituie specificul acestei epoci, căreia i-au fost atribuite nenumărate nume și care este dominată de trei interogații centrale: calculul în forma lui computațională, economia în forma ei neurobiologică și viul pradă unui proces de carbonizare.
În centrul acestor trei interogații se găsește chestiunea transformărilor corpurilor umane și, mai general, a viitorului „populațiilor” și a mutațiilor tehnologice ale speciilor, fie ele omenești sau nu. Însă daunele și rănile provocate de aceste deplasări nu sunt accidente sau simple daune colaterale. Dacă umanitatea s-a transformat într-o forță geologică, atunci nu mai putem vorbi de istorie ca atare. Orice istorie este de acum, prin definiție, geoistorie, inclusiv istoria puterii. Prin brutalism fac, așadar, referință la procesul prin care puterea ca forță geomorfică se constituie, se exprimă, se reconfigurează, acționează și se reproduce prin fracturare și fisurare.
Transformarea umanității în materie și energie este proiectul ultim al brutalismului. Achille Mbembe


Achille Mbembe (născut în 1957 în Camerun) este profesor de istorie și de științe politice la Universitatea Witwatersrand și director de cercetări la Wits Institute for Social and Economic Research (WISER) din Johannesburg (Africa de Sud). A fost profesor invitat să susțină cursuri și conferințe în Statele Unite și în Europa. Prima sa lucrare majoră, De la postcolonie: Essais sur l᾽imagination politique dans l᾽Afrique contemporaine (Karthala 2000), îl afirmă pe Mbembe ca pe unul dintre gînditorii cei mai importanți ai istoriei și filosofiei actuale. Se consacră definitiv drept una dintre cele mai puternice voci ale Africii contemporane odată cu publicarea în 2010 a lucrării Sortir de la grande nuit. Essais sur l᾽Afrique décolonisée (La Découverte, tradusă în 2016 la Idea). În aprilie 2016 a publicat la același editor parizian Politiques de l᾽inimitié. Critic al violenței exercitate de puterile coloniale și necoloniale, dar și al abordărilor care tratează Africa drept victimă eternă, Mbembe își deschide în acest eseu despre brutalism analiza către transformările brutale induse de neoliberalismul tehnologic la scară planetară.


Colecţia Panopticon