Adio diferenţei. Eseu asupra modernităţii tîrzii image #0

Karnoouh, Claude, Adio diferenţei. Eseu asupra modernităţii tîrzii. 2001 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 973-85126-3-8
format: 14x23 cm
180 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: Nu este disponibil

Karnoouh, Claude

Adio diferenţei. Eseu asupra modernităţii tîrzii
2001

traducere: Ciprian Mihali, Virgil Ciomos, Horia Lazăr

Adio diferenţei, semnată de Claude Karnoouh, este o încercare de a discuta efectele concertate ale elogierii diferenţei în capitalismul tîrziu. „Textele reunite în acest volum pot părea fie provocatoare, fie angajate într-o serie de polemici a căror urgenţă scapă cititorului român. Lui îi revine, aşadar, sarcina de a desluşi în ce măsură sensul lor îl priveşte îndeaproape, dincolo de agitaţia şi angoasele cotidiene, oricît de apăsătoare ar fi ele, dincolo de distanţele geografice şi culturale ce îl abat de la obsesiile sale autohtone. Încercînd să găsesc o semnificaţie pentru sfîrşitul diferenţei, n-am urmărit să ofer cuiva refugiul unui trecut defunct, ci doar să-i împărtăşesc experienţa gîndirii sub forma acestei iniţieri. Textele de faţă acoperă mai bine de douăzeci de ani de călătorii, profesorat, cercetări de teren şi meditaţii, mai bine de douăzeci de ani de activitate antropologică şi tot atîţia de intensă reflexie din partea unui subiect adînc implicat în viaţa cetăţii şi a lumii (cel puţin a celei care mi-a prilejuit experienţele mele existenţiale).” Claude Karnoouh

Claude Karnoouh s-a născut în martie 1940 la Paris, unde şi-a făcut şi studiile superioare. Din 1959 şi pînă în 1965 a urmat studii de ştiinţe (fizică şi chimie) la Sorbona, iar din 1966 pînă în 1969 studii de ştiinţe umane (filosofie, antropologie socială, sociologie şi lingvistică) la Universitatea Paris X Nanterre. Începînd din 1970 este membru al Centrului Naţional de Cercetare Ştiinţifică (CNRS) şi a predat, de asemenea, la Universitatea Paris X Nanterre, Sorbona, INALCO, Universitatea din Gand (Belgia), Charlostville (Virginia, SUA), Urbino (Italia), ELTE (Budapesta). Din 1991 şi pînă în 2002 a fost profesor invitat al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj unde, în cel de al doilea semestru al anului universitar, susţinea un curs despre aspecte ale modernităţii tîrzii în postcomunism, îmbinînd diverse abordări (politice, culturale, economice). Este autor a şase cărti şi peste o sută de articole şi eseuri de antropologie culturală şi politică, filosofia culturii şi filosofie politică. În România a publicat numeroase articole în revista Dilema.


Colecţia Panopticon