Gîndirea politică postfundaţionistă<br>Diferenţa politică la Nancy, Lefort, Badiou şi Laclau image #0

Marchart, Oliver, Gîndirea politică postfundaţionistă
Diferenţa politică la Nancy, Lefort, Badiou şi Laclau. IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-606-8265-08-7
format: 14 x 23 cm
184 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: In stoc

Livrare: 48-72 ore

Pret redus: 24.00 Lei

Pret: 29.00 Lei
Marchart, Oliver

Gîndirea politică postfundaţionistă
Diferenţa politică la Nancy, Lefort, Badiou şi Laclau

traducere: Adrian Costache

Convingerea mea este că diferenţa politică este rezultatul unei probleme sau al unei situaţii fără de ieşire a teoriei politice şi sociale convenţionale. În raport strict cu inovaţia conceptuală a politicului şi, în special, diferenţa dintre noul concept de politic şi conceptul convenţional de politică, diferenţa politică pare să indice o criză a paradigmei fundaţioniste (reprezentată ştiinţific de specii atît de diverse ca determinismul economic, behaviorismul, pozitivismul, sociologismul şi aşa mai departe). Ceea ce a ieşit printre crăpăturile fundaţionismului a fost noul orizont al gîndirii postfundaţioniste, care a făcut posibilă asumarea a ceea ce Lefort numeşte „disoluţia indicatorilor certitudinii” şi a imposibilităţii teoriilor (fundaţioniste) de a aşeza un indicator particular al certitudinii ca temei pozitiv al socialului. În ceea ce priveşte teoria politică de azi, cercetarea de faţă caută să substanţieze teza că diferenţa conceptuală dintre politică şi politic, ca diferenţă, capătă rolul unui indicator sau simptom al fundamentului absent al societăţii. Ca diferenţă, ea nu ne arată altceva decît o ruptură paradigmatică în ideea tradiţională de politică, în care un nou termen (politicul) trebuie introdus pentru a indica spre dimensiunea „ontologică” a socialului, dimensiunea de instituţie a societăţii, în timp ce politica a fost menţinută ca termen pentru practicile „ontice” ale politicii convenţionale (încercările plurale, particulare şi eventual lipsite de succes de a întemeia societatea). Oliver Marchart

Oliver Marchart trăieşte ca filosof şi autor în Viena şi Lucerna. Din 2006 este profesor asistent la Seminarul de Sociologie al Universităţii din Lucerna. Publică în domeniul teoriei şi filosofiei politice, al studiilor culturale, al teoriei artei şi al teoriei mijloacelor de comunicare în masă. Apariţii recente: la UVK-Verlag, Konstanz, Cultural Studies. Eine Einführung [Cultural Studies. O introducere] (2008) şi la editura vieneză Turia+Kant: Die Ästhetik des Öffentlichen. Eine politische Theorie künstlerischer Praxis [Estetica spaţiului public. O teorie politică a practicii artistice] (2009).


Colecţia Panopticon