Uzuri ale filosofiei image #0

Mihali, Ciprian, Uzuri ale filosofiei. 2006 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 973-7913-48-5
format: 14x23 cm
240 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: Nu este disponibil

Mihali, Ciprian

Uzuri ale filosofiei
2006

Uzuri ale filosofiei: împătrit înţeles venind din dublul singular al unui cuvint şi din genitivul celuilalt. Joc liber de semnificaţii, născut din practica discursului şi din exerciţiul zilnic al filosofiei, în locuri şi momente dintre cele mai diferite. Peregrinări printre autori şi texte, tot atîtea pretexte punctuale, tot atîtea contexte efemere, supuse rigorilor unui timp din ce în ce mai comprimat şi mai nerăbdător cu fiecare dintre noi şi cu toţi laolaltă. Uz şi uzură, filosofia ni le propune pe amîndouă deodată şi în mod liber. Dar, într-un anumit fel, care nu încetează să ne interpeleze, şi împotriva reţetelor facile sau a cedărilor liniştitoare, filosofia poate şi trebuie să rămînă o artă a rezistenţei.


Ciprian Mihali (n. 1967) este titular al cursurilor de filosofia secolului XX, Postmodernism. Filosofie şi arhitectură şi Filosofia vieţii la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj. Este autor al unor lucrări despre sensurile filosofice ale cotidianităţii (Sensus communis. Pentru o hermeneutică a cotidianului, Paralela 45, 2001; Anarhia sensului. O fenomenologie a timpului cotidian, Idea, 2001; Inventarea spaţiului. Arhitecturi ale experienţei cotidiene, Paideia, 2001) şi coordonator al unor volume colective consacrate spaţiului public (Altfel de spaţii. Eseuri de heterotopologie, Paideia, 2001; Artă, tehnologie şi spaţiu public, Paideia, 2004). De asemenea, a tradus în limba română lucrări ale unor filosofi francezi contemporani, precum Georges Bataille, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-Luc Nancy etc. Din 2001, este redactor la revista IDEA artă + societate şi coordonator al colecţiei Panopticon de la editura IDEA.


Colecţia Panopticon