Ce este un autor? image #0

Foucault, Michel, Ce este un autor?. 2004 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 973-7913-29-9
format: 14x23 cm
208 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: Nu este disponibil

Foucault, Michel

Ce este un autor?
2004

traducere: Ciprian Mihali, Bogdan Ghiu

Critica nu va mai fi cercetare a structurilor formale cu valoare universală, ci anchetă istorică asupra evenimentelor care ne-au făcut să ne constituim astfel încît să ne putem recunoaşte ca subiecţi a ceea ce facem, gîndim şi spunem. Ea nu căută să facă posibilă o metafizică devenită, în sfîrşit, ştiinţă; ci să lanseze, încă o dată, cît mai departe şi cît mai larg cu putinţă infinitul travaliu al libertăţii. Dar ca să nu fie vorba doar de o simplă afirmaţie sau de un vis gol de libertate, mi se pare că această atitudine istorico-critică trebuie să fie şi una experimentală. Vreau să spun că acest travaliu efectuat la propriile noastre limite trebuie pe de o parte să deschidă un domeniu de anchete istorice şi, pe de altă parte, să se supună la proba realităţii şi a actualităţii, în acelaşi timp pentru a surprinde punctele în care schimbarea este posibilă şi de dorit, şi pentru a determina forma precisă care se cuvine dată acestei schimbări. Ceea ce este totuna cu a spune că această ontologie istorică a nouă înşine trebuie să-şi abată privirile de la orice proiect care se pretinde global şi radical. Căci, de fapt – şi ştim asta din experienţă –, pretenţia de a evada din sistemul actualităţii pentru a oferi programe de ansamblu pentru edificarea unei altfel de societăţi, a unui alt mod de a gîndi, a unei altfel de culturi, a unei viziuni superioare asupra lumii n-a dus, în realitate, decît la o continuare a celor mai nefaste tradiţii. Voi caracteriza, prin urmare, ethos-ul filosofic propriu ontologiei istorice a nouă înşine ca o punere istorico-practică la încercare a limitelor pe care ne stă în putinţă să le depăşim, şi deci ca un travaliu de noi înşine asupra nouă înşine, ca fiinţe libere. Michel FoucaultLa ce bun a traduce Foucault?! Pentru că, pur şi simplu, ni se potriveşte, este mai practic şi mai eficient, şi ne-ar face mult mai mult bine decît alte proiecte de aculturaţie ontologic-istorică. Gîndim, de multe ori, spontan-foucaldian şi nu ştim, preferînd să adăstăm bovaric ameţindu-ne ieftin cu ecstasy-urile unor metafizicieni de serviciu (şi de substituţie), simpli gînditori de divertisment şi de evadare, perfect congruenţi cu societatea media în care omul a reuşit, în sfîrşit, să-şi înfrîngă neputinţa, denunţată de Pascal, de a ramîne singur la el în odaie. Gînditori care, în plus şi mai ales, deşi se referă şi se reclamă (pe alese, totuşi) de la marile evenimente dislocante contemporane (războaie, dictaturi, holocausturi – neapărat la plural: de ce să nu universalizam ceea ce se revendică tocmai de la universal? – şi chiar revoluţii), par, după cum ne propun să gîndim, a nu le fi trăit cu adevărat, actual, eternizîndu-ne într-un secol al XIX-lea eontic. Menţinîndu-ne, altfel spus, în blocajul unui imens anacronism de noi înşine: în inactualitate la sine, deci în neputinţa de a ne inventa şi lucra pe noi înşine ca şi cum nici n-am fi fost. Bogdan Ghiu
Acest volum este al doilea dintr-o serie de patru culegeri reunind cele mai importante eseuri şi studii ale lui Michel Foucault din Dits et écrits (Gallimard, Paris, 1994, 4 volume, peste 3000 de pagini). Celelalte două vor apărea în cursul anului 2004, la editura Idea Design & Print din Cluj, cu următoarele titluri: Lumea e un mare azil. Studii despre putere; Geniul rau. Dezbaterea Foucault-Derrida în jurul unei pagini din Descartes. Primul volum, Biopolitică şi medicină socială, a apărut în 2003 la editura Idea Design & Print.


Colecţia Panopticon