Homo sacer image #0

Agamben, Giorgio, Homo sacer. 2006 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 973-7913-46-9
format: 14 x 23 cm cm
160 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: Nu este disponibil

Agamben, Giorgio

Homo sacer
2006

traducere: Alexandru Cistelecan

Prezenta cercetare priveşte punctul ascuns de intersecţie dintre modelul juridico-instituţional şi modelul biopolitic al puterii. Ceea ce ea ar trebui să înregistreze pentru probabilele sale rezultate este tocmai faptul că aceste două analize nu pot fi separate şi că implicarea vieţii nude în sfera politicii constituie nucleul originar – chiar dacă ocultat – al puterii suverane. Se poate chiar spune că producerea unui corp biopolitic este actul original al puterii suverane. Biopolitica este, în acest sens, cel puţin la fel de veche precum excepţia suverană. Aşezînd viaţa biologică în centrul calculelor sale, statul modern nu face, astfel, decît să repună în lumină legătura secretă care uneşte puterea cu viaţa nudă, reînnodînd astfel (conform unei riguroase corespondenţe între modern şi arhaic, care poate fi regăsită în mediile cele mai diverse) cu cel mai imemorial dintre arcana imperii.

Giorgio Agamben s-a născut în 1942 la Roma. Predă estetica la Universitatea din Veneţia şi este profesor invitat la diferite institute europene şi americane, printre care şi prestigiosul European Graduate School, unde este coleg cu Peter Sloterdijk, Jean Baudrillard, Slavoj Žižek, Alain Badiou şi alţi filosofi contemporani de prim rang. Fost participant la seminariile lui Heidegger, este responsabil cu editarea în limba italiană a operei lui Walter Benjamin. Dintre lucrările sale amintim: Bartebly, la formula della creazione (Quodlibet, 1993, cu Gilles Deleuze), Mezzi senza fine. Note sulla politica (Bolati Boringhieri, 1996), Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone (Bolati Boringhieri, 1998), La comunità che viene (Bolati Boringhieri, 2002), Stato di eccezzione (Bolati Boringhieri, 2003), Profanazioni (Nottetempo, 2005).


Colecţia Panopticon