Spaţiul critic image #0

Virilio, Paul, Spaţiul critic. 2001 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 973-85126-2-X
format: 14x23 cm
96 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: Nu este disponibil

Virilio, Paul

Spaţiul critic
2001

traducere: Sebastian Big

Eseul lui Paul Virilio, Spaţiul critic, discută despre sfîrşitul arhitecturii în contextul hiper-tehnologizării postmoderne. „Este arhitectura pe cale să se transforme într-o tehnologie la fel de depăşita ca şi agricultura extensivă? Este oare arhitectura doar o formă degradată a stăpînirii solului, cu consecinţe analoge celor ale începutului exploatărilor excesive ale materiilor prime?(...) Eşecul unui număr de metropole nu se constituie oare ca o figură emblematică a declinului industrial şi a şomajului forţat? Simbolul eşecului materialismului ştiinţific... Aici, recursul la istorie, aşa cum îl propun adepţii „postmodernităţii”, nu este decît un paleativ care permite evitarea problemei timpului, a regimului temporalităţii „transistorice”, efect al ecosistemelor tehnice. Dacă putem vorbi astăzi despre criză, ea este în primul rînd una a referinţelor (etice, estetice...), incapacitatea de a da măsura evenimentelor într-un mediu în care aparenţele ne sînt potrivnice.” Paul Virilio

Paul Virilio s-a născut la Paris în 1932. Cunoscut atît ca arhitect, cît şi ca autor de texte de critică socială a spaţiului, el este actualmente profesor la Şcoala Specială de Arhitectură din Paris. Pe lîngă aceste activităţi, autorul francez a publicat numeroase articole şi eseuri în reviste din Franţa şi din străinătate. Principalele teme abordate de Paul Virilio sînt legate de mutaţiile pe care le-a produs viteza în stilul de viaţă occidental şi în spaţiile ce găzduiesc existenţa noastră tardomodernă. Printre carţile sale se număra: Bunker: arheologie (1974; 1994), Viteză şi politică (1977), Războiul şi cinematograful (1984; 1997), Logistica percepţiei (1984; 1991), Estetica dispariţiei (1980), Inerţia polară (1990), Ecranul deşertului (1991), Insecuritatea teritoriului (1993), Ciberlumea, politica răului absolut (1996), Un peisaj de evenimente (1996).


Colecţia Panopticon