Biopolitică şi medicină socială image #0

Foucault, Michel, Biopolitică şi medicină socială. 2003 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 973-7913-15-6
format: 14x23 cm
148 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: Nu este disponibil

Foucault, Michel

Biopolitică şi medicină socială
2003

traducere: Ciprian Mihali

„Înţelegem prin «biopolitică» modul în care s-a încercat, începînd cu secolul al XVIII-lea, raţionalizarea problemelor puse practicii guvernamentale de către fenomenele proprii unui ansamblu de persoane vii constituite în populaţie: sănătate, igienă, natalitate, longevitate, rase... Aceste probleme au ocupat un loc crescînd din secolul al XIX-lea încoace şi au reprezentat o miză politică şi economică importantă pînă în zilele noastre. Ele nu se puteau disocia de cadrul de raţionalitate politică înăuntrul căruia au apărut şi au prins acuitate. Într-un sistem preocupat de respectarea subiecţilor de drept şi de libertatea de iniţiativă a indivizilor, cum poate fi tratat fenomenul «populaţie», cu efectele şi cu problemele sale specifice? În numele a ce şi conform căror reguli poate fi el administrat?” Michel Foucault


Foucault, cel care, într-o zi, s-a proclamat în mod provocator un „optimist fericit”, a fost un om în pericol şi care, fără să se laude cu asta, a avut un simt ascuţit al primejdiilor la care sîntem expuşi, interogîndu-se pentru a afla cine sînt cei ce ne ameninţă şi cine sînt cei cu care putem temporiza. De aici importanţa pentru el a noţiunii de strategie şi de aici jonglarea cu ideea că ar fi putut, dacă hazardul ar fi hotărât altfel, să devina un personaj de stat (un consilier politic), dar si un scriitor... un pur filosof ori un muncitor necalificat, deci un fitece sau un fitecine. În orice caz, un om în mers, singuratic, tainic şi care, din cauza asta, neîncrezător în toate prestigiile interiorităţii, refuza capcanele subiectivităţii, căutînd unde şi cum este cu putinţă un discurs de suprafaţă, scînteietor, dar fără miraje, deloc străin, cum au putut crede unii, cercetării adevărului, ci lăsînd să se vadă (după mulţi alţii) primejdiile acestei cercetări, precum şi relaţiile sale ambigue cu diversele dispozitive ale puterii. Maurice Blanchot
Acest volum este primul dintr-o serie de patru culegeri reunind cele mai importante eseuri şi studii ale lui Michel Foucault din Dits et écrits (Gallimard, Paris, 1994, 4 volume, peste 3000 de pagini). Celelalte trei vor apărea în cursul anului 2003, la editura Idea Design & Print din Cluj, cu următoarele titluri: Lumea e un mare azil. Studii despre putere; Ce este un autor? Studii filosofice; Geniul rău. Dezbaterea Foucault-Derrida în jurul unei pagini din Descartes.


Colecţia Panopticon