Puterea psihiatrică image #0

Foucault, Michel, Puterea psihiatrică. 2006 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: (10) 973-7913-52-3, (13) 978-973-7913-52-4
format: 14 x 23 cm
325 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: Nu este disponibil

Foucault, Michel

Puterea psihiatrică
2006

traducere: Irina-Andreea Szekely, Iuliu-Silviu Szekely

Multă vreme, şi în mare măsură pînă în zilele noastre, medicina, psihiatria, justiţia penală, criminologia au rămas la confiniile unei manifestări a adevărului în normele cunoaşterii şi ale unei producţii a adevărului în forma probei, aceasta din urmă tinzînd întotdeauna să se ascundă sub cea dintîi şi să se justifice prin ea. Criza actuală a acestor „discipline” nu pune pur şi simplu în discuţie limitele lor sau incertitudinile lor în cîmpul cunoaşterii, ea pune în chestiune cunoaşterea, forma cunoaşterii, norma „subiect-obiect”; ea interoghează raporturile dintre structurile economice şi politice ale societăţii noastre şi cunoaştere (nu în conţinuturile sale adevărate sau false, ci în funcţiile sale de putere-cunoaştere). Michel Foucault


Foucault, cel care, într-o zi, s-a proclamat în mod provocator un „optimist fericit”, a fost un om în pericol şi care, fără să se laude cu asta, a avut un simt ascuţit al primejdiilor la care sîntem expuşi, interogîndu-se pentru a afla cine sînt cei ce ne ameninţă şi cine sînt cei cu care putem temporiza. De aici importanţa pentru el a noţiunii de strategie şi de aici jonglarea cu ideea că ar fi putut, dacă hazardul ar fi hotărât altfel, să devina un personaj de stat (un consilier politic), dar si un scriitor... un pur filosof ori un muncitor necalificat, deci un fitece sau un fitecine. În orice caz, un om în mers, singuratic, tainic şi care, din cauza asta, neîncrezător în toate prestigiile interiorităţii, refuza capcanele subiectivităţii, căutînd unde şi cum este cu putinţă un discurs de suprafaţă, scînteietor, dar fără miraje, deloc străin, cum au putut crede unii, cercetării adevărului, ci lăsînd să se vadă (după mulţi alţii) primejdiile acestei cercetări, precum şi relaţiile sale ambigue cu diversele dispozitive ale puterii. Maurice Blanchot


Colecţia Panopticon