Naşterea biopoliticii image #0

Foucault, Michel, Naşterea biopoliticii. 2007 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 978-973-7913-66-1
format: 14 x 23 cm
320 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: Nu este disponibil

Foucault, Michel

Naşterea biopoliticii
2007

traducere: Bogdan Ghiu

Ceea ce ar rămîne, prin urmare, de studiat acum este modul în care problemele specifice ale vieţii şi ale populaţiei au fost formulate în interiorul unei tehnologii de guvernare care, departe de a fi fost dintotdeauna liberală, n-a încetat să fie bîntuită, de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea pînă azi, de problema liberalismului. Michel Foucault


Foucault, cel care, într-o zi, s-a proclamat în mod provocator un „optimist fericit”, a fost un om în pericol şi care, fără să se laude cu asta, a avut un simt ascuţit al primejdiilor la care sîntem expuşi, interogîndu-se pentru a afla cine sînt cei ce ne ameninţă şi cine sînt cei cu care putem temporiza. De aici importanţa pentru el a noţiunii de strategie şi de aici jonglarea cu ideea că ar fi putut, dacă hazardul ar fi hotărât altfel, să devina un personaj de stat (un consilier politic), dar si un scriitor... un pur filosof ori un muncitor necalificat, deci un fitece sau un fitecine. În orice caz, un om în mers, singuratic, tainic şi care, din cauza asta, neîncrezător în toate prestigiile interiorităţii, refuza capcanele subiectivităţii, căutînd unde şi cum este cu putinţă un discurs de suprafaţă, scînteietor, dar fără miraje, deloc străin, cum au putut crede unii, cercetării adevărului, ci lăsînd să se vadă (după mulţi alţii) primejdiile acestei cercetări, precum şi relaţiile sale ambigue cu diversele dispozitive ale puterii. Maurice Blanchot


Colecţia Panopticon