Foucault image #0

Deleuze, Gilles, Foucault. 2002 IDEA Design & Print Editură, Cluj
ISBN: 973-95788-0-9
format: 14x23 cm
124 pagini

Colecţia Panopticon

Stoc: Nu este disponibil

Deleuze, Gilles

Foucault
2002

traducere: Bogdan Ghiu

De două ori mare, cartea unuia dintre cei mai influenţi filosofi francezi (G. Deleuze) despre colegul său de breaslă ce-l egalează în proeminenţă (M. Foucault), este un exerciţiu remarcabil de confruntare a două gîndiri ce au marcat sfîrşitul de secol XX. În ce fel defineşte Foucault «vederea» şi «vorbirea», astfel încît să constituie o nouă comprehensiune a Cunoaşterii? Ce este un enunţ, atunci, în diferenţa sa faţă de cuvinte, de propoziţii şi de fraze? În ce fel determina Foucault raporturile de forţe, astfel încît să constituie o nouă concepţie despre Putere? De ce este nevoie de o a treia axă, care să permită «depaşirea liniei»? Care este această linie a lui Afară, invocată mereu de Foucault? Care este sensul său politic, literar, filosofic? Prin ce anume este «moartea omului» un eveniment care nu este nici trist, nici catastrofic, ci o mutaţie în lucruri şi în gîndire? Cartea lui Deleuze îşi propune să analizeze aceste întrebări şi răspunsurile lui Foucault, toate alcătuind una din cele mai mari teorii filosofice ale secolului XX, încheiată prin revenirea (teoretică şi practică) la ideea nietzscheeană a vieţii ca operă de artă. Gilles Deleuze
Gilles Deleuze (1925-1995) a predat filosofia la Paris vreme de două decenii. Filosofia lui, elaborată pornind de la o critică a raţionalităţilor occidentale şi a formelor de control sistemic, reprezintă una din cele mai originale teorii ale secolului XX. În limba română au fost traduse şi publicate: Diferenţă şi repetiţie (Minuit, 1969; Babel, 1995) şi Ce este filosofia? (cu Félix Guattari; Minuit, 1991; Pandora, 1998). Alte lucrări publicate în limba franceză: Nietzsche et la philosophie (PUF, 1962), Logique du sens (1969), L´Anti-Oedipe (cu Félix Guattari; Minuit, 1972), Mille Plateaux (cu Félix Guattari; Minuit, 1980), Critique et clinique (Minuit, 1993). De asemenea, alte cărţi tratează despre istoria filosofiei (Hume, Spinoza, Leibniz, Kant, Bergson), cinema, pictură, literatură.


Colecţia Panopticon